binnenkant kerk purmerend met stoeltjes en houten vloer

Zin op Zondag

Op koopzondag is 'Zin op Zondag' in het winkelhart van Purmerend een uur van verstilling, meditatieve muziek en ruimte voor gebed en zegen.

Afwisselend gaan er voorgangers van de verschillende Purmerendse kerken voor. De liederen komen vooral uit de traditie van Taizé en Iona. Deze liederen worden door hun herhaling liederen van het hart. Tijdens de open tijd, een kwartier midden in de viering, kan er een lichtje ontstoken worden als gebedsintentie. Ook is er dan gelegenheid een persoonlijk gebed of een persoonlijke zegen te vragen, achterin de kerk. Het is ook mogelijk te blijven zitten en te luisteren naar muziek. Voorganger in deze viering is ds. Helmine Pronk, dominee van de Kerk van de Nazarener. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Elly Linger (piano) en Mirjam Ganseman (voorzang, blokfluit). Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid na te praten.

Wanneer

  • Zondag 26 mei 2024 16.00 - 17.00 uur

Prijzen

  • Gratis

Locatie