Bureau Toerisme Laag Holland (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51504138), verleent je hierbij toegang tot laagholland.com (hierna te noemen als 'website') en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Bureau Toerisme Laag Holland en derden zijn aangeleverd. Bureau Toerisme Laag Holland behoudt zicht het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Bureau Toerisme Laag Holland behoudt zich het recht op eindredactie van de gehele website. 

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Bureau Toerisme Laag Holland geen zeggenschap heeft. Bureau Toerisme Laag Holland geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Bureau Toerisme Laag Holland de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Bureau Toerisme Laag Holland en haar licentiegevers.