Potstal Natuurmonumenten

Middenin de Schaalsmeerpolder staat de potstal van Natuurmonumenten. In de winter en in het voorjaar staan in deze potstal de koeien, vooral jongvee, van Natuurmonumenten. Hier staan de koeien op een bodembedekking van riet.

Al het strooisel dat in de potstal wordt gebruikt komt uit het Wormer- en Jisperveld en wordt zelf door Natuurmonumenten gemaaid. Hierdoor hoeft er geen strooisel uit het buitenland te worden gebruikt.

Zodra de bovenste laag van de bodembedekking is vervuild door koemest wordt er een nieuwe laag schone strooisel op gegooid. Door dit proces te herhalen ontstaat er na verloop van tijd een metersdikke laag ruige stalmest. Na het broedseizoen, zodra de koeien het land op mogen, wordt de stal leeg gehaald. Deze ruige mest gebruikt Natuurmonumenten om de natuurgraslanden te bemesten, wat weer goed is voor het kruidenrijke grasland, het bodemleven, insecten en de weidevogels.

De koeien van Natuurmonumenten zijn niet alleen belangrijk voor het produceren van ruige mest. Ook op het land zijn de koeien erg belangrijk voor de natuurgraslanden. Met hun mest, gegraas en heen-en-weer geloop over de graslanden maken zij het grasland nog gevarieerder.

Neem alvast een kijkje

Locatie