't Hain

Contact

Busch
Krommenie
Plan je route

t Hain is een archeologische vindplaats waar waarschijnlijk een Romeins kamp of wachttoren heeft gestaan, gezien het Romeins aardewerk en slingerkogels die er zijn gevonden.

Ook is er inheems aardewerk aangetroffen. Hier stroomde het watertje De Vliet in de Cromme IJe. In de 1565 werd een dijk aangelegd tegen de wateroverlast vanuit Assendelft. Nu ligt deze en De Vliet onder een zandlaag waarop sportvelden zijn aangelegd.

Let op: Vervolg je weg rechtdoor (Busch, Westdijk en Krommeniedijk). Ga op de Krommeniedijk de eerste weg linksaf richting knooppunt 85. Ga nu weer terug naar het startpunt en volg daarvoor knooppunt 84 en neem dan daarna de eerste weg rechts naar het beheerkantoor op recreatieterrein Zwaansmeer.

Locatie