Wondergewas in de Burkmeerpolder

(15.0 km)

Laag Holland is rijk aan natuur. Groene weilanden doorkruist door sloten en vaarten, uitgestrekte veenweiden en oneindig water. Bezoekers en bewoners genieten elke dag van dit bijzondere landschap.

Laag Holland heeft er alleen niet altijd zo uitgezien. Door de jaren heen is het gebied vooral door mensenhanden ontwikkeld. Om het leven onder zeeniveau leefbaar te maken zijn er grote gebieden drooggelegd en werden er watergangen gegraven om het water af te voeren. Nog elke dag wordt er met man en macht gewerkt om de bijzondere natuur van Laag Holland te onderhouden.

Maar, waar de mens eerst vocht tegen het water, is het nu de droogte die een pr…

Laag Holland heeft er alleen niet altijd zo uitgezien. Door de jaren heen is het gebied vooral door mensenhanden ontwikkeld. Om het leven onder zeeniveau leefbaar te maken zijn er grote gebieden drooggelegd en werden er watergangen gegraven om het water af te voeren. Nog elke dag wordt er met man en macht gewerkt om de bijzondere natuur van Laag Holland te onderhouden.

Maar, waar de mens eerst vocht tegen het water, is het nu de droogte die een probleem vormt. Natuurbeheerorganisaties, overheden en lokale boeren werken met man en macht om een oplossing te vinden voor dit groeiende probleem. Hiervoor wordt er niet alleen gekeken naar traditionele manieren van vernatting, maar ook naar alternatieve methodes. In de Burkmeerpolder bijvoorbeeld, waar een test wordt gedaan met het verbouwen van Lisdodde. Wil je weten wat het verbouwen van Lisdodde kan bijdragen aan het tegengaan van droogte? Lees tijdens je wandeling het verhaal van deze polder onder de rook van Amsterdam.

Landelijk Noord

Deze wandelroute begint bij metrostation Amsterdam Noord, eindpunt van de langverwachte Amsterdamse Noord-Zuidlijn. Hier in de hoofdstad is de verbinding tot de problematiek van het platteland misschien ver te zoeken. Maar, na een stukje wandelen door Amsterdam Noord verlaat je al snel de stad en komt je een oase van rust en ruimte je tegemoet.

Wandelend laat je de stad steeds verder achter je en loop je het gevarieerde landelijke gebied van Amsterdam Noord in. Na de tunnel onder de A10 wordt je overdonderd door het weidse uitzicht over het uitgestrekte landschap. Hier en daar worden de groene weilanden opgebroken door een pittoresk dorpje, bedrijvige boerderij of een streekproductenwinkeltje. In de verte zien je de kerktoren van het mooie Zunderdorp al opdoemen.

Landelijk Noord is een belangrijk gebied voor mens en natuur. Hectares aan veenweidegebied bieden al eeuwen een thuis voor bijzondere dier- en plantsoorten, met name weidevogels. Geniet van de weidse uitzichten, de koeien en schapen in de wei en de streekproducten langs de route. Als je hier loopt zie je perfect hoe het agrarische landschap van Laag Holland eruit ziet en hoe verschillende boeren hun bedrijven hebben ingericht. De één is puur gericht op landbouw of veeteelt, de ander heeft meerdere activiteiten. B&B’s, Rustpunten, streekproductenwinkels of zorgboerderijen zijn niet zeldzaam in boerenbedrijven in de regio. Vanaf punt 6 in de route ontdek je nog een verrassende alternatieve manier van landbouw.

Als je door het stille landschap wandelt lijkt alles in perfecte harmonie te zijn. Onder de grond schuilt echter een groot probleem: bodemdaling. Misschien heb je het woord wel eens voorbij horen komen. De uitgestrekte weilanden van het Nederlandse polderlandschap bestaan grotendeels uit veengrond. Veen is eigenlijk een eeuwenoude opeenstapeling van dode plantresten, die sneller terug groeien dan dat ze verteerd kunnen worden door de grond. Hierdoor ontstaan er dikke lagen zuurstofarme grond, dat broeikasgassen zoals methaangas en kooldioxide vasthoudt. Om te blijven bestaan heeft veengrond water nodig, veel water. Als het waterpeil in de veengrond te laag wordt, komen de onverteerde plantresten in aanraking met zuurstof. Door een chemische reactie komt hierbij ontzettend veel kooldioxide vrij, CO2 uitstoot dus. Daarnaast droogt het veen op en zakt de bodem, wat schade veroorzaakt aan de infrastructuur van het land. Op punt 3 in de route leer je meer over het tegengaan van deze bodemdaling.

Natuurbeheerders, overheden en boeren zijn hard op zoek naar oplossingen voor dit probleem. Om in de toekomst nog te kunnen genieten van dit mooie gebied moet de verdroging van de veenbodem worden tegengegaan. Er zijn verschillende manier waarop je dit kunt doen. Eén daarvan is het telen van zogeheten ‘natte gewassen’. In de Burkmeer, een kleine polder in Landelijk Noord, wordt er al een aantal jaren geëxperimenteerd met deze natte teelt. Het resultaat: een duurzame oplossing uit een verrassende hoek.

Deze route is ontwikkeld door Bureau Toerisme Laag Holland, in opdracht van het Recreatieschap Twiske-Waterland, het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de Provincie Noord-Holland en is onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

Dit ga je zien

Startpunt: Metrostation Noord
Amsterdam
Navigeer naar startpunt
58
41
85
43
90
28
50
91
93
22
15
40
41
58
Eindpunt: Metrostation Noord
Amsterdam
Navigeer naar eindpunt
 • 58
 • 41
 • 85
 • 43
 • 90
 • 28
 • 50
 • 91
 • 93
 • 22
 • 15
 • 40
 • 41
 • 58