Vogelkijkscherm Volgermeerpolder

Vogelkijkscherm | Volgermeerpolder

Contact

Broekergouw
Broek in Waterland
Plan je route

Het Volgermeer is een bijzonder waterrijk natuurgebied waar veel zeldzame planten en dieren voorkomen.

De Volgermeerpolder is een gebied ten noorden van Amsterdam, dat in gebruik was als vuilnisbelt en waar jarenlang giftig vuil is gestort. Het vuil ligt ingebed in de oude veenbodem. Dertig jaar na de sluiting is de gevaarlijke stortplaats veranderd in een waterrijk natuurgebied met sawa's en watergangen, waar plek is voor zeldzame planten en dieren. Het gebied is geen polder. Oorspronkelijk Volgerweren geheten, werd het in 1853 door een kaartenmaker abusievelijk benoemd als Volgermeerpolder.

De wand en het bankje zijn gemaakt van Amsterdamse bomen.

Neem alvast een kijkje

Locatie