Uitkijkpunt Gouwzee met een vogelbord

Vogeluitkijkpunt Gouwzee

Vanaf dit uitkijkpunt is er een prachtig uitzicht over de Gouwzee (het Markermeermeer).

Voornamelijk in de winter is het hier een oase voor tienduizenden vogels zoals de kuifeend, tafeleend en brilduiker. In de nazomer en in het begin van de herfst pleisteren op de Gouwzee tientallen krooneenden.

Locatie