Natuurgebied De Eilandspolder met een weidevogel die langsvliegt

Natuurgebied De Eilandspolder

Midden in het Land van Leeghwater ligt de Eilandspolder. Het beschermde natuurgebied heeft een oppervlak van 1950 ha en bestaat voor een kwart uit water. Het is uniek gelegen tussen de historische dorpen Graft-De Rijp, Noordeinde, Grootschermer, Schermer

Het uitgestrekte veenweidegebied heeft een drassige en voedselrijke veenbodem en is zeer geliefd onder verschillende vogelsoorten. In het voorjaar vind je hier weidevogels als de grutto, kievit en scholekster, maar ook zeldzame moerasvogels als de roerdomp en karekiet laten zich soms zien bij de rietkragen. Ook de lepelaar is in het voorjaar een graag geziene gast.  In de wintermaanden voelen de smient en wintertaling zich hier helemaal thuis en genieten zij van de rust en de overvloed aan voedsel.

Ontdek het natuurgebied de Eilandspolder al wandelend, fietsend, skeelerend, varend, of - in de winter - schaatsend. Er zijn diverse routes uitgezet die je langs de mooiste plekjes voeren.

Locatie