De Dam

Contact

Adres:
De Dam
Damplein 1
1135 BK Edam
Plan je route
De dam is een overkluisde sluis, aan oostzijde is nog de ophanging voor de sluisdeuren te zien. Hoewel Keizer Karel V al in 1544 opdracht had gegeven voor de bouw, werd de Damsluis pas in 1569 aangelegd.

De wapenstenen herinneren aan de verschillende vernieuwingen. In de zuidelike kademuur het wapen van het "Hoogheemraadschap van de Uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland" (nu Noordhollands Noorder Kwartier) en daar tegenover de wapens van de dijkgraaf en de hoogheemraden uit 1701, die sinds dat jaar belast werden met het onderhoud van de sluis.

Kenmerken

Locatie