Een tureluur geniet van een plas-dras

Boeren en weidevogels

Contact

Lees hier het verhaal >
Plan je route

Je hebt tijdens het fietsen vast wel opgemerkt dat er in Waterland ontzettend veel boerenbedrijven actief zijn. De weilanden in Waterland-Oost zijn bijna allemaal in het beheer van boeren.

Deze boeren zijn dan ook belangrijk voor het onderhouden van de weidevogelpopulatie. Veel beheermaatregelen die goed zijn voor deze soorten, vragen een extra inspanning van de boeren. Zij krijgen via het Agrarisch Natuurbeheer een vergoeding van hun extra werkzaamheden. Boeren maaien bijvoorbeeld later in het jaar, zodat de eieren van de weidevogels tijd hebben om uit te komen. Daarnaast kunnen zij de ruige mest uit hun stallen op hun land uitrijden om rustig en kruidenrijk grasgroei te bevorderen. Ook zorgt ruige mest voor een insectenrijk bodemleven, waar de weidevogels van smullen. Vossen en andere predatoren zijn ook een grote bedreiging voor de weidevogels, omdat ze graag de eieren en pullen eten. De aanleg van vossenrasters moet ervoor zorgen dat de vos wegblijft van het perceel waar de weidevogels broeden.

Veel boeren o…

Deze boeren zijn dan ook belangrijk voor het onderhouden van de weidevogelpopulatie. Veel beheermaatregelen die goed zijn voor deze soorten, vragen een extra inspanning van de boeren. Zij krijgen via het Agrarisch Natuurbeheer een vergoeding van hun extra werkzaamheden. Boeren maaien bijvoorbeeld later in het jaar, zodat de eieren van de weidevogels tijd hebben om uit te komen. Daarnaast kunnen zij de ruige mest uit hun stallen op hun land uitrijden om rustig en kruidenrijk grasgroei te bevorderen. Ook zorgt ruige mest voor een insectenrijk bodemleven, waar de weidevogels van smullen. Vossen en andere predatoren zijn ook een grote bedreiging voor de weidevogels, omdat ze graag de eieren en pullen eten. De aanleg van vossenrasters moet ervoor zorgen dat de vos wegblijft van het perceel waar de weidevogels broeden.

Veel boeren offeren een perceel op hun land op voor de aanleg van een plas-dras. Vanaf dit punt heb je een prachtig uitzicht over zo’n plas-dras. Zoals je ziet is er een stukje land onder water gezet en groeit daaromheen prachtig kruidenrijk, divers gras. Hier kunnen de weidevogels makkelijker bij het voedsel in de bodem en dienen deze plas-drassen als foerageergebieden. Zie jij de weidevogels naar eten zoeken? 

Weidevogelboerderijen

Sinds 2020 zijn er twee speciale weidevogelboerderijen opgericht in Waterland-Oost. Dit zijn bedrijven die zich al vele jaren actief inzetten voor de weidevogels. Deze twee bedrijven krijgen beheercontracten van 15 jaar, waardoor ze de kans krijgen om ook op de lange termijn verschil te maken.

Eén van deze boerderijen is de boerderij van Cees Hardebol uit Broek in Waterland. Cees heeft in de Belmermeer een boerderij met pensionstalling voor paarden (Stal Baco). Daarnaast heeft hij schapen, vleesvee en verhuurt hij fluisterboten.

Al van jongs af aan heeft Cees veel affiniteit met weidevogels. Zijn vader was er al actief mee bezig en Cees is door hem aangestoken. Hij zorgt ervoor dat zijn percelen, zo’n 20 hectare, bij de boerderij helemaal zijn ingericht op weidevogels. Hij plaatst een vossenraster, heeft zijn waterpeil verhoogd, rijdt ruige mest uit, heeft kruidenrijk grasland ingezaaid en heeft een aantal greppel plas-drassen ingericht. Ook hebben sommige percelen een rustperiode met uitgesteld maaien in het broedseizoen terwijl op andere percelen extensief geweid wordt. Al deze maatregelen zorgen voor het mozaïekbeheer dat zo belangrijk is voor de weidevogels.

En dat is te merken want die komen hier graag. Bezoekers die regelmatig te vinden zijn, zijn: grutto, kievit, tureluur, scholekster, kwikstaart, gele kwikstaart, watersnip en de veldleeuwerik. Heb jij ze al gezien rond de plas-dras of boven het veld?

Locatie