Fort bij Kwadijk

Contact

Zeevangsdijk 4
1471 EA Kwadijk
Plan je route

Het fort bij Kwadijk is nooit helemaal af gebouwd. De aardwerken, de wallen en de gracht waren in 1895 klaar. Maar met het feitelijke fort is men nooit verder gekomen dan een deel van de fundering. In 1914 werden de bouwwerkzaamheden gestaakt.

Tijdelijk zo was de bedoeling, maar het werk is daarna nooit meer hervat. In 1916 is een belangrijk deel van de wallen al weer afgegraven. De aarde werd gebruikt om zandzakken te vullen die in dat jaar nodig waren voor een noodversteviging van de dijken in de omgeving. In 1962 zijn ook de restanten van de fundering verwijderd. Het enige wat nog rest aan bebouwing zijn de genieloods en de fortwachterswoning.  

Het ontwerp uit 1884 betrof de bouw van een gebastioneerd fort met drie g…

Tijdelijk zo was de bedoeling, maar het werk is daarna nooit meer hervat. In 1916 is een belangrijk deel van de wallen al weer afgegraven. De aarde werd gebruikt om zandzakken te vullen die in dat jaar nodig waren voor een noodversteviging van de dijken in de omgeving. In 1962 zijn ook de restanten van de fundering verwijderd. Het enige wat nog rest aan bebouwing zijn de genieloods en de fortwachterswoning.  

Het ontwerp uit 1884 betrof de bouw van een gebastioneerd fort met drie gebouwen. Dit model was ook voor de forten in de Beemster bedoeld. Het fort is nooit voorzien van bomvrije gebouwen maar is voorzien van aarden wallen volgens "het Kleine Plan". De bomvrije gebouwen zouden gebouwd worden volgens het Model B en er was aangevangen met de fundering en vloeren. Het zand van de aardwerken is in twee fases verdwenen: bij de watersnood van 1916 voor zandzakken; en in 1959 voor de aanleg van wegen en dammen bij de herinrichting van de Zeevang polder. In 1962 werden tenslotte de fundering en vloeren verwijdert, de wallen afgegraven en de gracht gedempt. De fortgracht en het eiland zijn niet meer te herkennen.

Kenmerken

Locatie