Weidevogelparadijs Waterland-Oost

Het eerste stuk van deze fietsroute neemt je langs de Hoogedijk mee van Volendam naar Monnickendam. Hier krijg je al een voorproefje van hoe het landschap is gevormd door de invloed van de Zuiderzee.

Op een aantal plekken langs de dijk ligt een klein plasje of meertje; hier heeft de zee de dijk ooit overmeesterd. Langs dit stuk, of in het gezellige Monnickendam, vind je fijne horecagelegenheden die zich perfect lenen voor een pauze met koffie, gebak, lunch, diner of een borrel. Ben je net zo lekker aan het fietsen? Geen punt, op de terugweg kom je hier ook weer langs.

Voorbij Monnickendam fiets je recht Waterland-Oost in. Neem hier eens een momentje om het gebied in je op te nemen; de rust, de ruimte, het uitzicht, de kronkelende slootjes… het is hier zo prachtig! Het hele jaar rond, maar vooral in het voorjaar kun je hier je ogen uitkijken naar alles wat hier leeft, bloeit en broedt. Zoals je weet is Waterland-Oost een populaire plek voor weidevogels, maar wat zijn weidevogels eigenlijk precies?

We…

Op een aantal plekken langs de dijk ligt een klein plasje of meertje; hier heeft de zee de dijk ooit overmeesterd. Langs dit stuk, of in het gezellige Monnickendam, vind je fijne horecagelegenheden die zich perfect lenen voor een pauze met koffie, gebak, lunch, diner of een borrel. Ben je net zo lekker aan het fietsen? Geen punt, op de terugweg kom je hier ook weer langs.

Voorbij Monnickendam fiets je recht Waterland-Oost in. Neem hier eens een momentje om het gebied in je op te nemen; de rust, de ruimte, het uitzicht, de kronkelende slootjes… het is hier zo prachtig! Het hele jaar rond, maar vooral in het voorjaar kun je hier je ogen uitkijken naar alles wat hier leeft, bloeit en broedt. Zoals je weet is Waterland-Oost een populaire plek voor weidevogels, maar wat zijn weidevogels eigenlijk precies?

Weidevogels is de benaming die gegeven is aan vogels die broeden in weilanden en op akkers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire weidevogels. Primaire weidevogels broeden eigenlijk alleen op grasland, secundaire weidevogels doen dat minder. Primaire weidevogels zijn voornamelijk de steltlopers, zoals de kievit, grutto end de watersnip. Ook sommige eendensoorten en enkele kleine zangvogels worden gezien als primaire weidevogels. Bij secundaire weidevogels kun je denken aan bijvoorbeeld de meerkoet en de wilde eend, deze vogelsoorten broeden ook in andere landschappen.

Om het weidevogels goed naar hun zin te maken wordt er in dit gebied een mozaïek van verschillende habitats gecreëerd. Dit zorgt ervoor dat de weidevogels voldoende broed-, opgroei- en foerageergebieden vinden met voldoende gevarieerd voedsel voor weidevogels en hun jongen. Dit mozaïek wordt vooral gecreëerd rond het gebied Peereboom, Opperwoud en De Nes. Mede dankzij het extensieve beheer van de agrariërs in dit gebied, die het land goed kennen, is dit gebied rijk aan weidevogels. Zij zorgen voor het openhouden van het gebied, het bemesten met (veelal ruige) mest wat zorgt voor een goed bodemleven, het (uitgesteld) maaien, de beweiding en de afvoer van materiaal zoals riet. Toch komt het ook wel voor dat agrarische werkzaamheden de kwaliteit van weidevogelhabitats tegengaan. Het uitgangspunt in dit gebied is dan ook: de natuur is leidend, het agrarisch gebruik ondersteunend.

Als je door het gebied Peereboom, Opperwoud en De Nes fietst zie je, afhankelijk van de tijd van het jaar, goed welke maatregelen hier getroffen worden. Nieuwsgierig? Fiets snel door en lees het verhaal van het gebied Opperwoud en ten westen van Dijkeinde

Locatie