Stuk land waar wapens werden gedropt in de tweede wereldoorlog

Wapendrop 'Melk is goed voor elk'

In de Purmer waren in de Tweede Wereldoorlog verschillende verzetsgroepen actief. In een boerderij aan de Westerweg die inmiddels is gesloopt, was het hoofdkwartier van de zogenoemde KP (Knokploeg) Waterland

In de Purmer waren in de Tweede Wereldoorlog verschillende verzetsgroepen actief. In een boerderij aan de Westerweg die inmiddels is gesloopt, was het hoofdkwartier van de zogenoemde KP (Knokploeg) Waterland. Op het terrein naast de boerderij werden verschillende malen ’s nachts door geallieerde vliegtuigen wapens gedropt onder de codenaam ‘Melk is goed voor elk’.

Locatie