De vijftiende-eeuwse dorpskerk van Beets is een bezoek meer dan waard. De vermoedelijk door Noorse walvisvaarders, in het begin van de zeventiende eeuw, op het gewelf aangebrachte bloemornamenten zijn zonder meer uniek.

Net als het even oude doophek, de fraai bewerkte preekstoel, de torenklok van de beroemde klokkengieters François en Pierre Hemony uit 1650 en het prachtige negentiende-eeuwse Flaes-orgel.

Kenmerken

Locatie