Tweede Gangsmolentocht kaart

Tweede Gangsmolentocht

Landmeter Joannes Leupenius maakte deze kaart van de Purmer en omgeving in 1683. Maar het kaartbeeld is uit 1622, met andere woorden, zo was de indeling van de Purmer na de droogmaking.

Als je de kaart goed bekijkt zie je de genummerde kavels, slootjes, (brede) tochtsloten en ringvaarten die voor de afwatering naar de molens (zogenoemde molengangen) zorgden. We staan hier bij één van die tochtsloten die naar enkele molens leidde: de Tweede Gangsmolentocht. Als je in oostelijke richting, het agrarische gedeelte van de Purmer richting de Oosterweg kijkt, stonden in de verte langs de tochtsloot twee molens en nog twee bij de Purmerringvaart. Zie het detailkaartje voor de molens onderaan: Detail Kavelkaart Purmer, 1683.

Neem alvast een kijkje

Locatie