Wijkermeerpolder

Wijkermeer en IJpolders

Contact

Wijkermeer en IJpolders
Beverwijk
Plan je route

In de Wijkermeer en IJpolders heeft de hoofdgeul van het IJ gelegen. Toen de monding van het IJ bij Castricum dichtslibde, ontstond hier een moerasgebied met veenvorming.

In de middeleeuwen steeg de zeespiegel, waardoor de Zuiderzee in verbinding kwam met de Waddenzee en het zeewater vanuit het oosten het oorspronkelijke Oer-IJ-stroomgebied binnenkwam. Vanaf dat moment wordt het Oer-IJ het IJ genoemd. IJ- en Zeedijken In de late middeleeuwen kwamen het IJ en de Wijkermeer in verbinding met de noordelijk gelegen meren, wat het zeewater tot een dreiging maakte voor de bewoners van de omliggende strandwallen zoals Uitgeest en Akersloot. Want het veengebied werd groter en daarom werden in de 12e eeuw de IJ-dijken aangelegd om de omgeving te beschermen. Later, in de 14e eeuw, kwam ook de Zeedijk erbij. V Doordat het slingerende IJ breder werd, ontstond het Wijkermeer. In de 19e eeuw is het meer drooggelegd tijdens het graven van het Noordzeekanaal. Tegenwoordig is het gebied vruchtbaar door de voedselrijke kleiafzetting van het voormalige IJ en wordt het gebruikt voor akkerbouw.

Let op: Fiets naar kooppunt 8.

Locatie