Peereboom

Contact

Lees hier het verhaal >
Plan je route

In vergelijking met Opperwoud en ten westen van Dijkeinde is Peereboom een kleiner gebied. Het doel is om hier een binnendijks nat landschap in te richten, om het gebied meer te betrekken bij het buitenwater van het Markerkmeer.

Op deze manier creëer je dynamiek, voedsel en een goede leefomgeving voor vissen en vogels.

Samen met de boer die in dit gebied werkzaam wordt gekeken wat het tijdelijk onder water zetten van dit gebied kan doen voor de biodiversiteit. Dit zou betekenen dat de percelen maximaal drie tot zes weken per jaar onder water worden gezet, zodat vissen hun eieren hier kunnen leggen. Ongeveer van februari tot april kun je, afhankelijk van de weersomstandigheden, tijdens je fietstocht het gras van het gebied Peereboom niet meer zien, maar ligt er een grote waterplas. Na april zakt het waterpeil op een natuurlijke manier weer tot onder het maaiveld om de percelen weer geschikt te maken voor agrarische activiteiten. Deze onderwaterzetting (inundatie) wordt gedaan met visvriendelijke pompen.

Bij een robuuste…

Op deze manier creëer je dynamiek, voedsel en een goede leefomgeving voor vissen en vogels.

Samen met de boer die in dit gebied werkzaam wordt gekeken wat het tijdelijk onder water zetten van dit gebied kan doen voor de biodiversiteit. Dit zou betekenen dat de percelen maximaal drie tot zes weken per jaar onder water worden gezet, zodat vissen hun eieren hier kunnen leggen. Ongeveer van februari tot april kun je, afhankelijk van de weersomstandigheden, tijdens je fietstocht het gras van het gebied Peereboom niet meer zien, maar ligt er een grote waterplas. Na april zakt het waterpeil op een natuurlijke manier weer tot onder het maaiveld om de percelen weer geschikt te maken voor agrarische activiteiten. Deze onderwaterzetting (inundatie) wordt gedaan met visvriendelijke pompen.

Bij een robuuste natuur hoort ook gezond water van goede kwaliteit. Om de waterkwaliteit op ten duur te verbeteren worden sloten gebaggerd, oevers ingericht of hersteld, greppels en verbindingen verbeterd en wordt het watersysteem regelmatig doorgespoeld met schoner water uit het markermeer. Deze verbinding met het Markermeer loopt via het gebied De Nes.

Optioneel: Ga jij graag vogels spotten? Een paar honderd meter verderop vind je het vogeluitkijkpunt over de Gouwzee. Voornamelijk in de winter is het hier een oase voor tienduizenden vogels zoals de kuifeend, tafeleend en brilduiker.

Vervolg je fietstocht richting knooppunt 57 in Zuiderwoude. 

Locatie