Vogelkijkwand | Zeevang

De vogelkijkwand in Zeevang bestaat uit een landschappelijk verantwoord ingerichte plek met kijkwand, een informatiebord, een paadje naar de wand

Zeevang is een uitgestrekt weidevogelgebied. Hier zijn onder andere de kievit, grutto, tureluur en scholekster te zien. Bijna alle boeren, samen met vrijwilligers, beschermen hun weidevogels tijdens het landwerk. Tijdens het broedseizoen, 15 maart tot 15 juni, krijgen de vogels de rust die ze nodig hebben.

Locatie