Luister | Posthoorn (deel 1)

Contact

Oude Zijds Burgwal
Monnickendam
Plan je route

Aan het einde van de weg ga je met de bocht mee naar links. Het vervoer van goederen en mensen van en naar Monnickendam gebeurde vooral over het water. Door zijn ligging vormde de havenstad een belangrijke verbinding tussen de zee en het achterland.

Tot de afsluiting van de Purmer Ee rond het jaar 1400 was Monnickendam een belangrijke zeehaven die Amsterdam naar de kroon stak als belangrijkste stad van de regio. Maar om overstromingen in het achterland te voorkomen, besloot de Graaf van Holland om de Purmer Ee af te sluiten. In ruil daarvoor kreeg Monnickendam uitgebreidere accijnsrechten. Dat leek een goede deal, maar was het zeker niet. De Monnickendammers wisten namelijk niet dat de zeehaven zou verzanden door de sluiting van de rivier. Daardoor konden grote zeeschepen de haven niet meer bereiken en voeren voortaan door naar Amsterdam. Zo leidde de afsluiting van de Purmer Ee tot het verval van Monnickendam en de bloei van zijn concurrent Amsterdam. Monnickendam veranderde in een doorvoerhaven voor goederen van en naar onze hoofdstad.

Tot de bouw van…

Tot de afsluiting van de Purmer Ee rond het jaar 1400 was Monnickendam een belangrijke zeehaven die Amsterdam naar de kroon stak als belangrijkste stad van de regio. Maar om overstromingen in het achterland te voorkomen, besloot de Graaf van Holland om de Purmer Ee af te sluiten. In ruil daarvoor kreeg Monnickendam uitgebreidere accijnsrechten. Dat leek een goede deal, maar was het zeker niet. De Monnickendammers wisten namelijk niet dat de zeehaven zou verzanden door de sluiting van de rivier. Daardoor konden grote zeeschepen de haven niet meer bereiken en voeren voortaan door naar Amsterdam. Zo leidde de afsluiting van de Purmer Ee tot het verval van Monnickendam en de bloei van zijn concurrent Amsterdam. Monnickendam veranderde in een doorvoerhaven voor goederen van en naar onze hoofdstad.

Tot de bouw van de Afsluitdijk in 1932 bleef Monnickendam een belangrijke haven, al was het geen grote zeehaven meer. Na de sluiting van de Purmer Ee, was de bouw van de Afsluitdijk de tweede grote tegenslag voor stad. Hierdoor werd Monnickendam als het ware afgesneden van de Noordzee. De visserij nam af en steeds meer handelaren en ambachtslieden verlieten de stad. Toch had het economische verval ook positieve gevolgen. Monnickendam was zo arm dat er te weinig geld was om oude gebouwen te vervangen. Daardoor kunnen wij vandaag de dag nog genieten van het historische centrum zoals het er ook eeuwen geleden uitzag.

Neem alvast een kijkje

Locatie