Dronefoto van de Saskerlei

De Saskerlei

Contact

West-Graftdijk
Plan je route

Een unieke plek in het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is de Saskerlei. Deze buitendijkse landtong bestond al voordat de Schermer en Heerhugowaard in de 17e eeuw werden drooggelegd. Vandaag de dag is de Saskerlei het laatste stuk veenland in het meer.

De natuurlijke overgang tussen land en water was hier eeuwen geleden bijna overal aanwezig. Dieren konden hierdoor makkelijk in en uit het water lopen en kruipen. Door de inpoldering rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de hiervoor aangelegde dijken zijn veel van deze overgangen verdwenen. Een van de weinige plekken waar deze natuurlijke overgang en het zout in de grond nog aanwezig zijn, is de Saskerlei. De Saskerlei is door zijn unieke natuurlijke kenmerken, zoals het zilte veen en zeeklei in de bodem, een fijne leefomgeving voor diverse soorten planten en dieren. 

Helaas zorgt golfslag ervoor dat de Saskerlei snel…

De natuurlijke overgang tussen land en water was hier eeuwen geleden bijna overal aanwezig. Dieren konden hierdoor makkelijk in en uit het water lopen en kruipen. Door de inpoldering rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de hiervoor aangelegde dijken zijn veel van deze overgangen verdwenen. Een van de weinige plekken waar deze natuurlijke overgang en het zout in de grond nog aanwezig zijn, is de Saskerlei. De Saskerlei is door zijn unieke natuurlijke kenmerken, zoals het zilte veen en zeeklei in de bodem, een fijne leefomgeving voor diverse soorten planten en dieren. 

Helaas zorgt golfslag ervoor dat de Saskerlei snel wegspoelt waardoor veel bijzondere planten verloren gaan. Zo heeft de continue golfslag van de afgelopen jaren geleid tot het verdwijnen van de oorspronkelijk iets hogere rand rondom de Saskerlei. Hierdoor stroomt het zoete water uit het Alkmaarder- en Uitgeestermeer continue de rietvegetatie binnen, waar deze vroeger vooral werd gevoed door regenwater. Deze continue instroom van zoet water zorgt ervoor dat de unieke omstandigheden op de Saskerlei verdwijnen waardoor de natuurwaarde in hoog tempo verdwijnt. Zonder ingrijpen verdwijnt dit stukje land binnen 20 jaar.

Om de Saskerlei te beschermen en de natuur op en rondom dit gebied te verbeteren, wordt er tegen de Saskerlei een zes hectare groot rietveld met waterkreek ontwikkeld. Zowel voor de natuur als cultuurhistorisch is deze ontwikkeling van groot belang. 

Een toekomstig paradijs voor plant en dier
Het aantal moerasplanten en -dieren rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is op dit moment, voor een ruim 600 hectare groot meer, aan de lage kant. Om deze populatie te vergroten, wordt het nieuwe natuurgebied zo ingericht dat in rietmoeras levende dieren, zoals de roerdomp, noordse woelmuis, waterspitsmuis en diverse rietvogels hier onbezorgd kunnen leven. Door de ontwikkeling van een ondiepe, relatief brede en kronkelende kreek wordt ook een ideaal leefgebied gecreëerd voor kikkers, padden, salamanders en andere dieren.  

Nieuw land ter bescherming van de Saskerlei
Het nieuwe natuurgebied is niet alleen belangrijk voor de natuurontwikkeling. Ook voor het behoud van de Saskerlei is de aanleg van dit gebied noodzakelijk. Door de aanleg van het nieuwe stuk natuurgebied wordt de Saskerlei beschermt tegen de sterke golfslag van het meer. Om de juiste bescherming te bieden moet de rand van het rietland sterk en krachtig zijn. Hiervoor wordt een halve ringdijk van grond bekleed met graniet aangelegd. Twee openingen in de ringdijk moeten ervoor zorgen dat het water in de kreek, door de golfslag van het meer, blijft doorstromen en zo continu voor afwisseling in de kreek zorgt. Dit alles is goed voor de kleine diertjes die in de ‘blubberige’ randen van de kreek leven, maar ook voor de vogels, kikkers en padden als voedsel dienen. Tot slot vormt de kreek een kraamkamer voor vissen, padden en kikkers.

Neem alvast een kijkje

Locatie