Luister | Oostzanerveld en Vaarboeren

Je fietst nu door het Oostzanerveld. Dit is een zogenaamd veenweidegebied dat voornamelijk bestaat uit eilandjes en slootjes. Vroeger werden de eilandjes gebruikt als weidegrond voor het vee.

De boer ging dan met de jol naar de koeien om ze te melken, of om ze te verplaatsen tussen de eilandjes. Daarom werden deze boeren vaarboeren genoemd. Er zijn nog steeds een klein aantal van hen actief, maar dat zal niet lang meer duren. Het is tegenwoordig namelijk niet meer rendabel genoeg.

Dat is jammer want het veenweidegebied is een uniek en erg bijzonder landschap. Je kunt hier ook zeldzame weidevogels vinden zoals bijvoorbeeld de roerdomp en de tureluur. Maar het land moet wel onderhouden worden. De plantengroei in de sloten moet bijvoorbeeld regelmatig worden verwijderd om te voorkomen dat de sloten dichtgroeien.

Omdat er nu nog maar zo weinig boeren …

De boer ging dan met de jol naar de koeien om ze te melken, of om ze te verplaatsen tussen de eilandjes. Daarom werden deze boeren vaarboeren genoemd. Er zijn nog steeds een klein aantal van hen actief, maar dat zal niet lang meer duren. Het is tegenwoordig namelijk niet meer rendabel genoeg.

Dat is jammer want het veenweidegebied is een uniek en erg bijzonder landschap. Je kunt hier ook zeldzame weidevogels vinden zoals bijvoorbeeld de roerdomp en de tureluur. Maar het land moet wel onderhouden worden. De plantengroei in de sloten moet bijvoorbeeld regelmatig worden verwijderd om te voorkomen dat de sloten dichtgroeien.

Omdat er nu nog maar zo weinig boeren zijn, zou het veld al snel verruigen. Laag Holland heeft daarom samen met de boeren en een aantal instanties een plan opgesteld om het veld te behouden. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat het in de toekomst ook zo blijft en dat er geen woningen of bedrijfsterreinen worden gevestigd.

Wil je een vaarboer aan het werk zien, bekijk dan de video in het menuscherm. Een beruchte inwoner van Oostzaan die ook veel van varen hield is Claes Compaen. Maar hij verdiende zijn geld op een hele andere manier. Op het volgende punt vertellen wij je meer!

Neem alvast een kijkje

Locatie