Scheepswerf Groot b.v.

Eeuwen geleden kende Edam een bloeiende scheepsbouw. Al in de 15e eeuw was er sprake van scheepsbouw langs de oever van de IJe in Edam. Het hoogtepunt van de scheepsbouw in Edam was in de 16e eeuw.

Toentertijd telde de stad maar liefst 33 scheepswerven. Een groot deel van de VOC vloot werd hier gebouwd! Van de 33 scheepswerven bestaat er op dit moment nog maar één en dat is Scheepswerf Groot.

Door toenemende bouw van huizen in latere tijden zijn de overige werven verdwenen, met uitzondering van de werven in de bocht van het riviertje de IJe. Het is de enige plek in Edam, die zijn oorspronkelijke functie door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag heeft behouden. Als bakermat van de Edamse Scheepsbouw is de cultuurhistorische waarde van deze locatie buitengewoon groot.

Neem alvast een kijkje

Locatie