Voor weide- en rietvogels is het Ilperveld een geliefde plek. Terwijl de grutto, kievit en tureluur zich helemaal thuis voelen op de boerenpercelen hebben de roerdomp, rietzanger en blauwborst hun plek gevonden in de rietvelden.

Eén plek waar deze prachtige vogels allemaal samen komen is bij de vogelkijkhut bij het bezoekerscentrum. De vogelkijkhut vind je direct achter het bezoekerscentrum. Volg het 700 meter lange Ilperpad en je ziet vanzelf de vogelkijkhut verschijnen. Neem plaats in de hut en open één van de luikjes en geniet in alle rust van de natuur! 

Locatie