In Noordeinde hielden de vredelievende volgelingen van Menno Simonsz al sinds het einde van de 16de eeuw hun bijeenkomsten. De huidige Vermaning is in 1874 gebouwd naar een ontwerp van de architect J.H. Lehman.

Het complex bestaat uit de kerk zelf, de daarnaast gelegen kosterswoning (1881) en een waterput achter de kerk. De laatste kerkdienst vond plaats in 1983. Het eigendom van de kerk is daarna overgegaan op De Stichting Noordeinder Vermaning die zich het behoud en beheer ten doel stelt. Om dit te kunnen realiseren organiseert men allerhande culturele activiteiten in de kerk.

Juweel in het interieur is het unieke uit 1793 daterende orgel dat door J.S. Strümphler is gebouwd. Kenners roemen de klank en de akoestiek van de ruimte. Het orgel is oorspronkelijk gemaakt voor de Rooms-katholieke Sint Engelmunduskerk in Driehuis-Velsen. Het orgel werd in 1897 naar Noordeinde overgebracht. Voor meer info, zie de website van De Noordeinder Vermaning. 

Locatie