De voorkant van Fort Benoorden

Fort Benoorden | Purmerend

Contact

Kwadijkerweg 2
1461 DW Zuidoostbeemster
Plan je route

Fort Benoorden is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en valt onder het UNESCO Werelderfgoed 'Hollandse Waterlinies’. Deze verdedigingslinie van forten werd tussen 1880 en 1914 aangelegd op 15 tot 20 kilometer rondom Amsterdam.

Binnen deze ring konden het leger, de regering en de koning zich terugtrekken bij (mogelijke) aanvallen op Nederland. Via een ingenieus systeem kon het land rondom de verdedigingslinie onder water worden gezet. Te ondiep voor boten en te diep voor man en paard. Vijf forten en een inundatiesluis van deze verdedigingslinie liggen in De Beemster. 

Dit fort werd aangelegd ter verdediging van de kwetsbare punten gevormd door de Beemsterringdijk, Purmerenderweg en Rijperweg. Het verdedigbaar aardwerk was in 1895 gereed. Het bomvrije hoofdgebouw uit 1912 is door overdekte gangen met de twee hefkoepelgebouwen verbonden. Tegenwoordig worden er tussen de dikke muren van dit fort wijn opgeslagen, want sinds 1981 is hier een wijnimporteur gevestigd. 

Het fort benoorden Purmerend wer…

Binnen deze ring konden het leger, de regering en de koning zich terugtrekken bij (mogelijke) aanvallen op Nederland. Via een ingenieus systeem kon het land rondom de verdedigingslinie onder water worden gezet. Te ondiep voor boten en te diep voor man en paard. Vijf forten en een inundatiesluis van deze verdedigingslinie liggen in De Beemster. 

Dit fort werd aangelegd ter verdediging van de kwetsbare punten gevormd door de Beemsterringdijk, Purmerenderweg en Rijperweg. Het verdedigbaar aardwerk was in 1895 gereed. Het bomvrije hoofdgebouw uit 1912 is door overdekte gangen met de twee hefkoepelgebouwen verbonden. Tegenwoordig worden er tussen de dikke muren van dit fort wijn opgeslagen, want sinds 1981 is hier een wijnimporteur gevestigd. 

Het fort benoorden Purmerend werd pas in een laat stadium (1907) aan de Stelling van Amsterdam toegevoegd. Bij de bouw van dit fort, dat onderdeel uitmaakt van het noordelijke front van de Stelling, maakte men gebruik van aantal nieuwe inzichten. Een van de noviteiten die men toepaste was de aanleg van zogeheten poternes - met staal en beton overdekte gangen - die een geheel veilige verbinding vormden tussen het hoofdgebouw en de geschuteenheden.

Er werden poternes aangelegd naar de twee hefkoepels, waarin de grote geschutstukken stonden opgesteld en naar de mitrailleurstellingen die aan het voorfront waren opgesteld. Aan de rechterkant van het front van het fort is een deel van het terrein afgegraven. Dat is gebeurd toen  er een nieuwe toegangsweg werd aangelegd.

Neem alvast een kijkje

Locatie