IJ- en Zeedijken

Contact

IJ- en Zeedijken
Beverwijk
Plan je route

In de late middeleeuwen kwamen het IJ en de Wijkermeer in verbinding met de noordelijk gelegen meren, wat het zeewater tot een dreiging maakte voor de bewoners van de omliggende strandwallen zoals Uitgeest en Akersloot.

Want het veengebied werd groter en daarom werden in de 12e eeuw de IJ-dijken aangelegd om de omgeving te beschermen. Later, in de 14e eeuw, kw…

Want het veengebied werd groter en daarom werden in de 12e eeuw de IJ-dijken aangelegd om de omgeving te beschermen. Later, in de 14e eeuw, kwam ook de Zeedijk erbij. V Doordat het slingerende IJ breder werd, ontstond het Wijkermeer. In de 19e eeuw is het meer drooggelegd tijdens het graven van het Noordzeekanaal. Tegenwoordig is het gebied vruchtbaar door de voedselrijke kleiafzetting van het voormalige IJ en wordt het gebruikt voor akkerbouw. Fiets naar knooppunt 8. U Wanneer je nu over de dijk fietst, ervaar je twee totaal verschillende landschappen. Aan de oostkant ligt de Assendelverpolder met zijn lange smalle kavels, kenmerkend voor de veengebieden. Deze gebieden zijn nu graslanden geschikt voor het houden van vee. Aan de westkant zie je de droogmakerij Wijkermeer met een verbouwing van aardappels, uien, koolsoorten en groenten. De vruchtbare kleilaag van het voormalige IJ maakt deze grond zeer geschikt voor deze gewassen.

Let op: Vervolg je weg naar knooppunten 39 en 38.

Locatie