Een schilderij van de Neckerpoort uit 1798

Informatiepaneel | Necker-Poort | Neckerdijk

De Neckerpoort is één van de vijf voormalige poorten van de oude stad Purmerend.

Toen Purmerend in 1410 stadsrechten kreeg werden er rond de stad aarden muren gebouwd om een eventuele vijand buiten te houden. In eerste instantie werden er vier stadspoorten gebouwd, maar na de drooglegging van De Beemster kwam daar een vijfde bij. Iedereen die de stad in wilde kwam door één van deze poorten, na het betalen van het poortgeld natuurlijk.

De oude, houten Neckerpoort werd later nog vervangen door een stenen exemplaar. Om ruimte te maken voor het Noordhollandsch Kanaal werd de poort echter in 1818 gesloopt. In 2013 werd tegenover de locatie van de oude poort de Nieuwe Neckerpoort gebouwd, waar een fijne horecagelegenheid een herkenbaar beeld biedt van de herbergen die vroeger rond de stadspoorten gebouwd werden. 

Neem ook eens een kijkje op het informatiepaneel voor de brug. 

Locatie