Een foto van het natuur beheerd door De Hooge Weide

De Hooge Weide

Om een paradijs voor weidevogels te creëren wordt de Castricummerpolder grotendeels beheerd door Stichting de Hooge Weide.

Om dit te realiseren is de grond enkele jaren geleden afgegraven en ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. Dankzij de hoge grondwaterstand en de ondiepe plassen kunnen weidevogels hier moeiteloos voedsel vinden. Bovendien vinden weidevogels in de ondiepe plassen een veilige rustplaats en zorgen schrikdraden, die vossen weren, voor extra veiligheid.

Om ervoor te zorgen dat de (weidevogel) kuikens in alle rust kunnen opgroeien en eind juni s…

Om dit te realiseren is de grond enkele jaren geleden afgegraven en ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. Dankzij de hoge grondwaterstand en de ondiepe plassen kunnen weidevogels hier moeiteloos voedsel vinden. Bovendien vinden weidevogels in de ondiepe plassen een veilige rustplaats en zorgen schrikdraden, die vossen weren, voor extra veiligheid.

Om ervoor te zorgen dat de (weidevogel) kuikens in alle rust kunnen opgroeien en eind juni sterk genoeg zijn om naar Zuid-Europa en Noord-Afrika te vliegen, houdt de stichting tijdens de beheerwerkzaamheden veel rekening met de weidevogel. Zo wordt het gras in februari licht bemest met stalmest, wordt het grasland geëgaliseerd en wordt er pas gemaaid nadat de weidevogels zijn vertrokken. Ook de ‘buren’, bestaande uit boeren, Landschap Noord-Holland en provincie Noord-Holland, dragen bij aan het behoud van de weidevogel. Ze helpen door bomen en struiken te verwijderen, waar roofdieren zich kunnen schuilhouden, en door het omringende grasland open en weids te houden

Locatie