Een schilderwerk van Slot Purmersteijn uit de 17e eeuw

Informatiepaneel | Slot Purmersteijn | Slotplein

Het Slotplein is een belangrijke, historische plek voor Purmerend. Er is nu niet veel meer van te zien, maar tot halverwege de 18e eeuw stond hier een enorm slot met forse donjons op de hoeken en grote zalen. Nog groter dan het Muiderslot!

Het belangrijke bestuurlijk en militair centrum Slot Purmersteijn werd in 1410 gebouwd door de schatrijke bankier Willem Eggert. Als tresorier van Holland en Zeeland was hij één van de machtigste mannen van het graafschap. Zijn macht gebruikte hij om fraude en omkoping binnen de Hollandse adel aan te pakken. Onder zijn leiding werden West-Friesland, Texel en de Kop van Noord-Holland bevrijd van adellijke tirranie en verkregen de meeste dorpen zelfbestuur. 

Dit werd Eggert niet in dank afgenomen. Tijdens zijn leven ontving hij me…

Het belangrijke bestuurlijk en militair centrum Slot Purmersteijn werd in 1410 gebouwd door de schatrijke bankier Willem Eggert. Als tresorier van Holland en Zeeland was hij één van de machtigste mannen van het graafschap. Zijn macht gebruikte hij om fraude en omkoping binnen de Hollandse adel aan te pakken. Onder zijn leiding werden West-Friesland, Texel en de Kop van Noord-Holland bevrijd van adellijke tirranie en verkregen de meeste dorpen zelfbestuur. 

Dit werd Eggert niet in dank afgenomen. Tijdens zijn leven ontving hij menig boze brief van de Hollandse adel. Na zijn dood werd zijn familie afgestoten door deze groep, waardoor de naam Eggert geen verdere relevantie kent in de Purmerendse geschiedenis. Ook kwam het slot weer in handen van de adelijke geslachten, die het beheer volledig overlieten aan een kastelein. Door de eeuwen heen werd Slot Purmersteijn een gehaat symbool van de macht van kasteleinen en met name de prins van Oranje. Toen de kans zich voordeed sloopten de regenten van Purmerend het slot in 1741. 

Op het slotplein, waar zich oorspronkelijk de ingang van het slot bevond, vind je slechts nog een replica van een stukje Slotmuur. Neem ook eens een kijkje op het informatiepaneel voor meer informatie. 

Neem alvast een kijkje

Locatie