Luister | (Wapen van) Oostzaan

Contact

Zuideinde
Oostzaan
Plan je route

Je bent nu in het dorp aangekomen. Door de eeuwen heen zijn er dijken aangelegd om Oostzaan en haar bewoners te beschermen tegen hoog water. Helaas werd het gebied desondanks door de eeuwen heen meerdere malen getroffen door een watersnoodramp. De laatste daarvan was in 1916.

De drie brokstukken in het wapen van Oostzaan zouden mogelijk een verwijzing zijn naar de zoden van de dijk. Als een boer een stuk land had dat grensde aan een dijk, was het zijn plicht om dat stuk dijk te onderhouden. Wanneer hij dat niet deed, omdat hij geen geld had, dan trad het zogenaamde Spade- of vorkesteken recht in werking. Dit hield in dat de boer zijn land moest overdragen aan de graaf van het gebied, of dat het verkocht werd aan iemand die de dijk wel kon onderhouden. De boer verklaarde onder ede dat hij niet meer tot het verplichte onderhoud in staat was.

Vervolgens stak hij plechtig zijn me…

De drie brokstukken in het wapen van Oostzaan zouden mogelijk een verwijzing zijn naar de zoden van de dijk. Als een boer een stuk land had dat grensde aan een dijk, was het zijn plicht om dat stuk dijk te onderhouden. Wanneer hij dat niet deed, omdat hij geen geld had, dan trad het zogenaamde Spade- of vorkesteken recht in werking. Dit hield in dat de boer zijn land moest overdragen aan de graaf van het gebied, of dat het verkocht werd aan iemand die de dijk wel kon onderhouden. De boer verklaarde onder ede dat hij niet meer tot het verplichte onderhoud in staat was.

Vervolgens stak hij plechtig zijn mestvork in de dijk, waarna hij de vork met drie zoden omhoog hield. Die zoden zouden de drie groene brokken aan de tanden van de greep in het wapen van Oostzaan zijn. Op het volgende punt in de route kunt u zelf het wapen bewonderen aan de voorgevel van het gemeentehuis.

Neem alvast een kijkje

Locatie