De Nes

Contact

Lees hier het verhaal >
Plan je route

Zoals je hier kunt zien ligt het hele gebied De Nes buitendijks. Dit maakt het een ideaal gebied om, net als Peereboom, in te richten als overstromingsland. Omdat het gebied direct in contact staat met het Markermeer kunnen vissen hier goed hun weg vinden om hun eitjes te leggen. Daarnaast dient het gebied als verbindende schakel tussen Peereboom en het Markermeer.

Net als in Peereboom wordt De Nes in het vroege voorjaar deels onder water gezet,…

Zoals je hier kunt zien ligt het hele gebied De Nes buitendijks. Dit maakt het een ideaal gebied om, net als Peereboom, in te richten als overstromingsland. Omdat het gebied direct in contact staat met het Markermeer kunnen vissen hier goed hun weg vinden om hun eitjes te leggen. Daarnaast dient het gebied als verbindende schakel tussen Peereboom en het Markermeer.

Net als in Peereboom wordt De Nes in het vroege voorjaar deels onder water gezet, voor drie tot zes weken. Op sommige delen word het water maar tot het maaiveld ingelaten. Hierdoor ontstaat er een mozaïek van drogere en nattere plekken. Vissen (voornamelijk snoek) leggen graag hun eitjes in overstroomde graslanden. Daarnaast sterft het gras in het hogere peil tijdelijk af, om bij de droogval weer sterk aan te groeien. Het afstervende gras is goed voedsel voor wormen, die naar het oppervlakte komen door de vernatting. Als het waterpeil weer op natuurlijke wijze zakt vormen deze wormen een perfecte maaltijd voor de weidevogels. Dit maakt De Nes een fijn rust- en foerageergebied voor (weide)vogels.

Het hele jaar door, maar vooral in het voorjaar kun je hier veel verschillende vogelsoorten spotten. Ben jij benieuwd welke soorten er hier allemaal te zien zijn? Fiets dan verder en lees over de soorten weidevogels die je in Waterland kunt vinden.

Locatie