Het kunstwerk Labyrint

Labyrint – Hans Leutscher

Contact

Middenbeemster
Plan je route

Een labyrint is in de oorspronkelijke geschiedkundige betekenis de aanduiding voor een lineaire vorm, een teken, dat zijn oorsprong had in de prehistorie.

In ons huidige spraakgebruik is een labyrint op te vatten als een onoverzichtelijke situatie waaraan weliswaar een structuur ten grondslag ligt, maar die niet zo duidelijk waarneembaar is. In overdrachtelijke zin is dan ieders leven op te vatten als een zoektocht door een denkbeeldig labyrint, op weg naar inzicht en zelfkennis.

Locatie