De Struunhoeve B.V.

Van het schoonmaken van een kleine tuinvijver, agrarische en onderhoudswerkzaamheden tot het aanleggen van complete stadsparken.

bij de Struunhoeve BV draait het er om dat de klus netjes wordt uitgevoerd, en netjes wordt afgehandeld. Hiervoor maken zij zoveel mogelijk gebruik van eigen materieel. De Struunhoeve verzorgt, naast agrarisch loonwerk en onderhoud van wegbermen en sloten, ook andere groene diensten. Onderhoud van bosplantsoenen, vijvers en stedelijk water, biologisch onkruidbeheer op verharding (borstelen) en aanleg projecten van tuinen, erven en landschapsinrichting waaronder terreinverhardingen, beschoeiingen, hekwerken, keerdammen en kleinschalige dijkverzwaringen.

Kenmerken

Locatie