Een plakkaat dat het waterpeil indiceert in 1916

Waterpeil 1916

Wanneer je onder zeeniveau leeft gaat het geheid een keertje mis. In 1916 zorgde een grote dijkdoorbraak ten zuiden van Volendam ervoor dat Purmerend ruim zes weken onder water stond.

Ben jij benieuwd hoe hoog het water stond in de winter van 1916? Bekijk de waterstand van de watersnood op het pand op de hoek van het Tramplein en de Herengracht.

Locatie