Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Zin op Zondag

Op zondag 4 juni wordt voor de derde keer 'Zin op Zondag' gehouden in het hart van de Purmerendse binnenstad, in de Lutherse kerk. Ook nu wordt deze korte viering op koopzondag gehouden, zodat passanten spontaan kunnen aansluiten.

Zin op Zondag is een initiatief vanuit het Beraad van Kerken, waaraan voorgangers van de verschillende Purmerendse geloofsgemeenschappen meewerken. Deze keer is dat Mariusz Momot, kapelaan van de katholieke parochie. 

Bij Zin op Zondag is er ruimte voor verstilling, gebed, meezingen met meditatieve liederen, luisteren naar instrumentale muziek en inspirerende teksten. De liederen komen vooral uit de traditie van Taizé en Iona.

In de open tijd, halverwege de viering, is er gelegenheid een persoonlijke voorbede of zegen te vragen, achter in de kerk. Deze keer is dat bij de kapelaan of bij het gebedsteam Helmine en Arjen Pronk. Ook kun je voor in de kerk een gebedslichtje ontsteken voor iemand. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Elly Linger (piano) en Mirjam Ganseman (voorzang, blokfluit). Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid tot nagesprek.

Prijzen

  • Gratis

Locatie