Purmerend vroeger

Purmerend dankt zijn naam aan het feit dat het aan het einde van de Purmer ligt. In de 15e eeuw kwam deze kleine handelsnederzetting tot bloei. Belangrijkste bronnen van inkomsten: visserij en scheepvaart. In 1434 kreeg het stadsrecht. Ooit stonden er twee kloosters in Purmerend, waarvan het St. Ursula het bekendste was. Dit klooster bevond zich waar nu de Koemarkt ligt. De kloosters zijn er helaas niet meer. In 1572 overwonnen de Watergeuzen de Spanjaarden en werden de monniken verdreven. Ook het vijftiende-eeuwse  Slot Purmersteijn is niet meer te bewonderen. Het werd in 1741 afgebroken nadat het in verval was geraakt.

Historisch Slot Purmersteijn

Niet alle historische gebouwen in en rond Purmerend zijn bewaard gebleven. Zo is het in 1410 gebouwde Slot Purmersteijn helaas niet meer te bewonderen. Maar dit Slot staat wel symbool voor een belangrijk stukje geschiedenis van Purmerend. Het werd gebouwd toen het boerendorpje Purmer uitgroeide tot een grotere nederzetting waar ook handelaren en vissers woonden. In deze eeuw kende de streek niet alleen de dreiging van de zee, maar ook die van de vele plunderaars. Graaf Willem VI was in Waterland in die tijd heer en meester en zijn schatbewaarder Willem Eggert moest de orde in het gebied herstellen. Vanaf 1410 bouwde hij in drie jaar tijd een slot op de  plek waar de weg tussen Amsterdam en Hoorn de rivier kruist. Willem Eggert overleed in 1417en na hem kregen nog twaalf heren de heerlijkheid Purmerend in leen (een term uit de middeleeuwen). Deze eigenaren lieten zich niet vaak op het slot zien. Purmersteijn werd namelijk niet zozeer als woning, maar meer als centrum voor bestuur en rechtspraak gebruikt. De laatste heer van Purmersteijn was Philips van Egmond, wiens bezittingen verbeurd werden verklaard. Zo werden de Staten van Holland in 1579 eigenaar van Purmersteijn. Het slot diende nu voor vergaderingen en ontvangsten. In de achttiende eeuw raakte Holland echter sterk verarmd. Het onderhoud van het slot schoot er bij in, zodat Purmersteijn in verval raakte. In 1729 verklaarden de Staten van Holland het slot onbewoonbaar en schonken het aan Purmerend. Twaalf jaar later besloot het gemeentebestuur om Purmersteijn af te breken.  Het slot is dus niet meer te bezichtigen, maar het bestaan ervan is niet weg te denken uit de historie van het huidige Purmerend.