Zoeken...

Bezoekerscentrum en Molen de Breek

Oosthuizen

Een uniek plekje waar rust, ruimte en natuur je tegemoet komen. Een fijne locatie voor een huwelijksvoltrekking, vergadering of feest, bedrijfsuitje, avontuurlijke kinderfeestjes, wandelingen, en alles wat leuk is om te doen!

De Dam

Edam

De dam is een overkluisde sluis, aan oostzijde is nog de ophanging voor de sluisdeuren te zien. Hoewel Keizer Karel V al in 1544 opdracht had gegeven voor de bouw, werd de Damsluis pas in 1569 aangelegd. De wapenstenen herinneren aan de verschillende...

De Kaaswaag Edam

Edam

Edammer kazen zijn bekend over de hele wereld. In de Kaaswaag Edam leer je van alles over kaasbereiden. Natuurlijk kun je ook kaas proeven en kopen.

Dienaarssluisje

Edam

De bult is één van de oudste gedeelten van de stad, hoewel dit aan de bebouwing niet meer te herkennen valt. Hier kunt u het hooggelegen "Dienaarssluisje"vinden, dat vroeger werd gebruikt om bootjes te schutten naar en van de Zuidpolder.

Doopsgezinde Vermaning

Edam

In 1702 werd de huidige Vermaning(een zaalkerkje met rondboogvensters en een schilddak) gesticht op de plaats van de in 1602 afgebrande kerk. Ook toen gold de verordening dat een doopsgezinde kerk niet aan de openbare weg mocht staan. Tot 1882 stond de...

Fort bij Edam

Edam

Omdat de inundaties aan de noordkant van de beoogde Stelling van Amsterdam makkelijker te verwezenlijken waren heeft men de forten in dit deel als laatste aangelegd. Alle forten langs het noordelijk front stammen dan ook uit de laatste jaren voor de eerste...

Fort bij Kwadijk

Kwadijk

Het fort bij Kwadijk is nooit helemaal af gebouwd. De aardwerken, de wallen en de gracht waren in 1895 klaar. Maar met het feitelijke fort is men nooit verder gekomen dan een deel van de fundering. In 1914 werden de bouwwerkzaamheden gestaakt.

Gemeenlandshuis

Edam

Aan de Schepenmakersdijk staat achter een houten hek "het Gemeenlandshuis" uit 1785. Het bestaat uit drie om een hof gegroepeerde gebouwen uit de 18e eeuw. In het middelste gebouw bevindt zich de oudste vergaderzaal van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende...

Grote Kerk

Edam

Vanaf 1400 is de Grote- of St. Nicolaaskerk in etappes gebouwd. De oudste kerk was een veel kleinere, zogenaamde kruis-kerk. Later is de kerk tot haar huidige omvang uitgebreid en spreken we van een hallenkerk. In 1602 vond in Edam een grote stadsbrand...

Grote Kerk Oosthuizen

Oosthuizen

Een prachtige gotische kruiskerk uit 1518. Deze kerk met het fraaie kruisingstorentje met opengewerkte peerspits bepaalt al vijf eeuwen het silhouet van Oosthuizen.

Het Damplein

Edam

Het Damplein, aangelegd in 1585, is omsloten door het voormalig Raadhuis, het vroegere Postkantoor en de voormalige Botermarkt van datzelfde jaar. De huidige hal is een uit de 19de eeuw daterende houten overdekte zuilenrij in Toscaanse stijl, met de onverklaarbare...

Huis "de Meeuwen"

Edam

Dit was oorspronkelijk een saai dijkhuis, waarin zich boven een café bevond. Begin 1900 kocht de heer Noothoven van Goor het gebouw. Deze man beweerde dat hij een bastaardzoon van koning Willem III was. Hij maakte van het gebouw een lustoord, waar vele...

Kaaspakhuis de Koophandel

Edam

Aan een schilderachtige gracht in Edam, achter een rij historische gevels, liggen de traditionele kaaspakhuizen, waaronder Kaaspakhuis de Koophandel.

Kerk Kwadijk

Kwadijk

De Stichting Oude Hollandse Kerken kreeg in 1982 de kerk in bezit. De bouwkundige staat van de Kwadijker kerk was inmiddels zodanig verslechterd dat een algehele restauratie noodzakelijk was. Dankzij deze grote ingreep is de kerk weer decennia in goede...

Kerk van Beets

Beets Nh

De vijftiende-eeuwse dorpskerk van Beets is een bezoek meer dan waard.

Kerkje Middelie

Middelie

Het kerkje van Middelie wordt beheerd door Stichting Kerkje van Middelie met als doel om de enige kerk van Middelie een blijvende plaats in het dorp te laten innemen voor een multifunctioneel gebruik.

Kwakelbrug

Edam

De Kwakelbrug is een van de weinige houten 'wipbruggen', die Edam nog rijk is. Een juk verdeelt de omlaaghangende ketting in twee delen, waaraan de klep is bevestigd.  De 'spriet' is de bovenstende balk van de brug, aan het einde is hij verbreed met een...

Lutherse Kerk

Edam

De huidige Lutherse kerk kwam in 1740 gereed op de plaats van het in 1400 gestichte Gasthuis van de Heilige Geest. De grond werd geschonken door het stadsbestuur en door een collecte in de Amsterdamse Lutherse kerken kan begonnen met de bouw. Het doophek...

Molen de Breek

Oosthuizen

Een uniek plekje waar rust, ruimte en natuur je tegemoet komen. De Molen draait weer naar hartenlust, bezoekers vergapen zich aan het authentieke interieur en in de weekeinden is de vers gebakken appeltaart niet aan te slepen!

Ondernemersvereniging Edam

Edam

Edam is Amsterdam in het klein! Twintig kilometer ten noorden van Amsterdam ligt een klein, maar ongeschonden stadje uit de 12e eeuw. Edam, de kaasstad gelegen aan de vroegere Zuiderzee, heeft binnen zijn vestingwallen maar liefst 178 monumenten, een...

Oudste Houten Huis

Edam

Dit historische huis in Edam is een van de oudste houten huizen van ons land. Het geheel houten huisje is gebouwd rond 1530 en de voorgevel en luiken zijn nog vrijwel geheel origineel.

Proveniershof

Edam

De huisjes werden vroeger bewoond door oudere Edammers, die zich voor 60 gulden per persoon inkochten om van hun oude dag te genieten.  In 1555 werd het Proveniershof gesticht door enkele rijke burgers, onder wie Jan Claesz. Brouwer. De twee vleugels...

R.K. kerk van St. Nicolaas

Edam

Een typische Waterstaatkerk(1847), voortgekomen uit een schuilkapel, die aan gelovigen ruimte bood in de tijd dat het belijden van de roomse godsdienst officieël verboden was.

Scheepswerf Groot b.v.

Edam

Scheepswerf met helling. Uit de oudste Edamse belastingkohieren (1462) blijkt dat in deze omgeving verschillende werfjes lagen. In de loop van de 15de en 16de eeuw zijn aan weerzijden van het water tal van werven ingericht.

Speeltoren

Edam

Deze toren van de Onze Lieve Vrouwe- of Kleine Kerk dateert uit de 15e en 16 e eeuw. In 1350 werd al melding gemaakt van een kerk of kapel op deze plaats. De kerk zelf werd in 1882 gesloopt, de stenen fundering is in 2006-2007 opnieuw opgemetseld.

Tweeling Huisjes

Edam

De gevel van deze huisjes bestaat uit twee 17e-eeuwse, gekoppelde trapgeveltjes. Inwendig is er maar één houtskelet aanwezig.

Voormalig postkantoor

Edam

Het gebouw is ontworpen door C.H. Peters, de rijksbouwmeester die verantwoordelijk is voor o.a. het hoodpostkantoor van Amsterdam(nu Magna Plaza). Hij was een vertegenwoordiger van de eclectische bouwstijl(je nam het beste van een bouwstijl en gebruikte...

Voormalig Raadhuis

Edam

Het voormalige raadhuis (Lodewijk XIV stijl) dateert van 1737 en is gebouwd door Jacob Jongh, Meester-Huystimmerman. In de raadzaal, de vroegere schepenkamer, links van de ingang, worden alleen nog huwelijken voltrokken.

Zeesluis

Edam

Op de plaats waar vroeger de sassluis was, is de zeesluis gebouwd, oorspronkelijk met een vijf stel deuren welke allen met de hand bediend werden. Ook van die tijd(1829) dateert de markante sluiswachterswoning.

Zuidpoldermolen

Edam

De Zuidpoldermolen in de historische havenstad Edam dateert uit de 17de eeuw. In vroeger tijden werd de molen gebruikt voor het bemalen van de Zuidpolder, maar is sinds 1949 buiten gebruik.