Zoeken...

Beemster Keyserkerk

Middenbeemster

Drie jaar na de drooglegging stelde het polderbestuur, toentertijd grotendeels bestaande uit vooraanstaande Amsterdammers, de bouwmeester Hendrick de Keyser aan om een kerk voor de Beemster te ontwerpen. Voor de nieuwe polder werd gekozen voor een nieuwe...

Boerderij ‘Boschrijk’

Westbeemster

Een boerenhofstede gebouwd in 1875 voor een graanhandelaar uit De Rijp. Opmerkelijk is de Zuid-Hollandse stal, d.w.z. de koeien stonden niet met de kop naar de buitenmuur maar naar het midden waar de voergang was. De stal bevatte dan twee rijen koeien....

Boerderij "De Eenhoorn"

Middenbeemster

Boerderij "De Eenhoorn" is het rijkste voorbeeld van een stolpboerderij in De Beemster. Het woongedeelte is van baksteen en het achterwaarts uitgebouwde stalgedeelte van hout.

Boerderij "De Kleine Bijenkorf"

Middenbeemster

De Kleine Bijenkorf staat op binnenkavel (BK) 59, in 1612 toegewezen aan Gerrit Dirckz Meerman uit Delft.

Boerderij "De Lepelaar`

Middenbeemster

Een mooi voorbeeld van een oude stolpboerderij daterend uit 1683. Je ziet een fraaie voorgevel met opkamer. Onder deze opkamer was een melkkelder voor de kaasbereiding. Twee gevelstenen, een met lepelaar, de ander met 1683 en andere ornamenten sieren...

Brongasinstallatie

Middenbeemster

Rond 1850 ontdekte agrariër Wouter Sluis uit De Beemster dat er iets vreemds was met het water dat uit de Nortonwel kwam. Het water zag, als het boven kwam, een beetje melkachtig wit. Deed je het water in een emmer en liet je het een uurtje staan, dan...

Brug in de Rijperweg

Middenbeemster

De brug werd aangelegd in 1899 in de Rijperweg ten westen met de kruising met de Middenweg en is opgetrokken uit baksteen en bestaat uit twee brughoofden en de doorgang onder de Rijperweg is in steen overkluisd door een éénsteens-segmentbooggewelf. Op...

Doopsgezinde Vermaning

Middenbeemster

Op 1 oktober 1784 werd de eerste steen gelegd getuige de gevelsteen.

Duiker in de Volgerweg - Jispersloot

Middenbeemster

Onderdeel van de Stelling van Amsterdam.Deze betonnen duiker werd onder de weg doorgelegd en maakt de communicatie tussen de delen van de Jispersloot aan beide zijden ervan. Hij dateert waarschijnlijk uit de mobilisatieperiode van 1914-1918. De redenering...

Fort aan de Jisperweg

Zuidoostbeemster

Het fort ligt langs de zuidelijke ringdijk van polder De Beemster polder. Het Noordhollands Kanaal loopt achter het fort en de dijk. Het fort had tot de afsluiting en verdediging van het daarop aanlopend acces." (de Jisperweg.) In 1918 in gebruik genomen...

Fort aan de Middenweg

Zuidoostbeemster

Het fort ligt aan de zuidelijke ringdijk van polder De Beemster. Het Noordhollands Kanaal loopt achter het fort en de dijk. Een inundatiesluis voor de Beemster ligt ten oosten van het fort. Het doel van het fort was de afsluiting en verdediging van de...

Fort aan de Nekkerweg

Zuidoostbeemster

Het Fort aan de Nekkerweg werd in pas 1912 opgeleverd. Het fort kreeg vrijwel direct daarna al een andere bestemming. In 1918 werd het in gebruik genomen als militaire gevangenis. In de periode daarna hebben hier vooral veel dienstweigeraars hun straf...

Fort benoorden Purmerend

Zuidoostbeemster

Het fort benoorden Purmerend werd pas in een laat stadium (1907) aan de Stelling van Amsterdam toegevoegd. Bij de bouw van dit fort, dat onderdeel uitmaakt van het noordelijke front van de Stelling, maakte men gebruik van aantal nieuwe inzichten. Een...

Fort bij Spijkerboor

Westbeemster

Het fort bij Spijkerboor was het belangrijkste fort in het noordelijke front van de Stelling van Amsterdam. Van hieruit werden de zeer strategische dijken rond de Beemsterringvaart en het Noord-Hollands kanaal verdedigd.

Forten in De Beemster

Westbeemster

In de Beemster liggen 5 forten van de Stelling van Amsterdam. Van west naar oost zijn dat: Fort Spijkerboor, Fort Jisperweg, Fort Middenweg (alle drie in bezit van de Vereniging Natuurmonumenten), Fort Nekkerweg en Fort Benoorden Purmerend. De forten...

Inundatiesluis in Zuidelijke Beemsterringdijk

Zuidoostbeemster

De Inundatiesluis maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam en werd aangelegd door het Departement van Oorlog tussen 1890 en 1891. De sluis vormde het voornaamste punt in de waterbeheersing van de droogmakerij in de Beemster en was aangelegd met...

Klooster O.L.Vrouwe van Lourdes

Westbeemster

Dit klooster is in 1910 gebouwd naast de bestaande kerk en pastorie die in 1879 gebouwd zijn. Eén van de taken van de nonnen was lesgeven aan de school, die in eerste instantie ook in het kloostergebouw was gevestigd.

Korenmolen de Nachtegaal

Middenbeemster

Nadat De Beemster in 1612 was drooggevallen, was het de bedoeling om in de droogmakerij vijf korenmolens te bouwen. Het werd er uiteindelijk een.

Post- en telegraafkantoor later secretarie

Middenbeemster

In 1916 kreeg Middenbeemster een modern postkantoor, een ontwerp van architect J. Molenaar jr. Al in 1923 kreeg het een andere functie en werd het gemeentesecretarie.

Rooms-katholieke kerk Joannes de Doper

Westbeemster

Deze kerk, gewijd aan Johannes de Doper, is gebouwd in 1878-1879 naar ontwerp van H. Bijvoets. Het ontwerp van de pastorie is eveneens van zijn hand.

Rustenhove

Middenbeemster

Rustenhove is gebouwd in 1786 als herenhuis op de plaats van een verdwenen hofstede. De fraaie gietijzeren poort en de boogbrug dateren uit dezelfde periode.

Smederij Middenbeemster

Middenbeemster

In de oude smederij in Middenbeemster wordt het vuur elke laatste vrijdag van de maand hoog opgestookt en wordt er aan siersmeedwerk gewerkt. Juli gesloten.

Wandeling rond Fort Spijkerboor

Westbeemster

Rondom het fort, buiten de gracht, heeft Natuurmonumenten een natuurwandeling uitgezet. De natuur wordt op een zorgvuldige wijze beheerd en in bescheiden mate ontwikkeld. Het fort zelf heeft een afgesloten gang die toegang en onderdak biedt aan overwinterende...

Weegbrug

Westbeemster

De mooi gerestaureerde weegbrug is door de Coöperatieve Suikerfabriek 'Puttershoek' gebouwd in de zomer van 1952 voor het wegen van de suikerbieten. De in De Beemster geteelde suikerbieten werden op boerenwagens geladen, gewogen op de weegbrug en vervolgens...