Zuidoostbeemster

'Zuydt Beemster' is op de kopergravure uit 1644, gesneden door Daniel van Breen, gelegen rond het kruispunt Jisperweg - Volgerweg. Daar is het nooit tot ontwikkeling gekomen, wel ten noorden van de Beemsterbrug over de ringvaart bij Purmerend. In dit deel van De Beemster liggen de kleine kavels land die hoofdzakelijk als tuinderij werden gebruikt, de zogenaamde tuinenhoek.

Karakteristiek is de bebouwing langs de Purmerenderweg en de Zuiderweg. Hier verrezen tussen 1918 en 1940 nieuwe tuinders- en rentenierswoningen. Gepensioneerde veehouders woonden zodoende dicht bij de veemarkt in Purmerend die zij nog graag bezochten.

Wouter Sluis verbeterde het 'voorplantrecht', dat bewoners het recht gaf om in de berm van de weg voor hun perceel bomen te planten. Niet de gangbare loofbomen zoals essen en iepen maar perenbomen moest men planten. Langs de Nekkerweg en de Volgerweg staan ze nog steeds.