Boerderijen en Buitenhuizen

Bij de opname van de Beemster op de Werelderfgoedlijst van de Unesco in 1999 werd de bijzondere inrichting van de droogmakerij geroemd. Na de drooglegging in 1612 werd de Beemster volgens de toen geldende schoonheidsidealen verkaveld in een strak geometrisch patroon van vierkanten en kwadranten. De stijl van de boerderijen die vervolgens in het nieuwe land werden gebouwd, sloot daar wonderwel op aan.

De Beemster boerderij is onlosmakelijk verbonden met het typerende landschap van de in grote vierkante kavels verdeelde droogmakerij. De stolpen vormen als het ware boomrijke eilanden in de ruimte; boerderijen en erf vormen een harmonische eenheid. Het zal je in de stolpenrijke Beemster niet verbazen dat het nieuw-gebouwde gemeentehuis (1991) ook de vorm van een stolpboerderij heeft gekregen! Stoere stolpboerderijen, het typische Noord-Hollandse land en het bijzondere kruisdorp Middenbeemster met musea en historische kerk maken een bezoek aan De Beemster meer dan de moeite waard. Het Bezoekerscentrum Beemster helpt je om de mooiste plekjes van de droogmakerij te ontdekken en je weg in deze ongerepte droogmakerij uit de Gouden Eeuw te vinden. Meer informatie vindt u  in de digitale boerderijen folder.

Stolpboerderijen

De meeste boerderijen die direct na de droogmaking werden gebouwd, waren stolpboerderijen. Hoe en wanneer dit boerderijtype is 'uitgevonden', is nog altijd ongewis. In ieder geval is in de tweede helft van de zestiende eeuw in het noordelijk deel van Holland een boerderijtype ontstaan waarin oogst (hooi), stal, boerenwoning en wagenschuur samen onder één dak waren ondergebracht. De vierkante vorm van de boerderijen met het piramidevormige dak paste heel goed in het strakke, geometrische landschap van de nieuwe droogmakerijen.

Meer informatie op www.beemsterboerderijen.nl

Buitenplaatsen

De Beemster was in de zeventiende en achttiende eeuw wijd en zijd beroemd om zijn prachtige buitenplaatsen. Binnen- en buitenlandse bezoekers waren zeer onder de indruk van de schoonheid en het vernuft van dit staaltje van Hollandse ondernemingslust en techniek. Helaas is er van die statige landhuizen vrijwel niets meer overgebleven.

Meer informatie op www.beemsterbuitenplaatsen.nl