Rode Kanoroute Alkmaarder- en Uitgeestermeer

De rode kanoroute is een gevarieerde route door de polders en langs de Broekermolen en fort Krommeniedijk. Er zijn minstens 21 vissoorten aangetroffen. Vooral brasem, paling, blankvoorn en snoekbaars komen veelvuldig voor. In het recreatiegebied bevinden zich veel weidevogels zoals bijvoorbeeld de grutto, tureluur, kemphaan en kievit. Verder zijn er vele riet- en watervogels zoals smienten, roerdompen, blauwborstjes en baardmannetjes.

Historie

De route is ongeveer 8,5 km lang en start tegenover Lagendijk 37 (recreatieterrein Zwaansmeer) te Uitgeest. Door middel van paaltjes, met een rode rand, in het water wordt de kanoroute gemarkeerd.

Delen

Contact

http://www.recreatienoordholland.nl/v_zoeken/print_route.asp?menu=02100001_000000&n_code=8