Historische Vereniging Oud Broek in Waterland

Historische Vereniging Oud Broek in Waterland, beter bekend als ‘Oud Broek’ zet zich actief in voor de handhaving van het beschermde dorpsgezicht, de bescherming van karakteristieke panden daarbuiten, en ook van het kwetsbare veenweidelandschap in de omgeving. De vereniging wil ingezetenen op het eigen karakter van het dorp attenderen, de plaatselijke geschiedenis bestuderen en vastleggen met publicaties, rondleidingen, lezingen, excursies en het onderhouden van een historische collectie.

De Vereniging Oud Broek in Waterland bezit een uitgebreide collectie van oude foto’s, ansichtkaarten en krantenartikelen. Deze worden gepresenteerd op de website.

Extra
De vereniging verzorgt rondleidingen door Broek in Waterland voor groepen van maximaal 20 personen per groep.

Delen

Contact

Historische Vereniging Oud Broek in Waterland
Nieuwland 8A
1151 BA BROEK IN WATERLAND

Telefoonnummer: 020 403 1216
Website: www.oudbroek.nl
Email: info@oudbroek.­nl