Zoeken...

Beemster Keyserkerk

Middenbeemster

Drie jaar na de drooglegging stelde het polderbestuur, toentertijd grotendeels bestaande uit vooraanstaande Amsterdammers, de bouwmeester Hendrick de Keyser aan om een kerk voor de Beemster te ontwerpen. Voor de nieuwe polder werd gekozen voor een nieuwe...

Beschermd dorpsgezicht De Rijp

De Rijp

In De Rijp staan circa 120 fraai gerestaureerde Rijksmonumenten en 27 Gemeentelijke monumenten, waaronder een groot aantal huizen. Hierdoor is het dorp tot 'beschermd dorpsgezicht' verklaard. Er is door de VVV een mooi geïllustreerde brochure gerealiseerd...

Beschermd dorpsgezicht De Rijp

De Rijp

In De Rijp staan circa 120 fraai gerestaureerde Rijksmonumenten en 27 Gemeentelijke monumenten, waaronder een groot aantal huizen. Hierdoor is het dorp tot 'beschermd dorpsgezicht' verklaard. Er is door de VVV een mooi geïllustreerde brochure gerealiseerd...

Bezichtiging Raadhuis Grootschermer

Grootschermer

Het Raadhuis van Grootschermer gaat weer in 2019 open voor het publiek. Vanaf 4 mei tot 30 september is het raadhuis ieder weekeinde te bezichtigen van 12.00 tot 17.00 uur. Het raadhuis is tevens vergader- en trouwlocatie.Met informatie over Grootschermer...

Biksteenmolen De Vlijt

Oostzaan

Deze molen is gebouw rond 1920 in Zaandam en heeft vervolgens op diverse locaties gestaan. De molen stond van 1940 tot 1945 in het Oostzijderveld. Daar werd de molen ingezet voor het malen van tarwe en het zagen van brandhout.

Boerderij ‘Boschrijk’

Westbeemster

Een boerenhofstede gebouwd in 1875 voor een graanhandelaar uit De Rijp. Opmerkelijk is de Zuid-Hollandse stal, d.w.z. de koeien stonden niet met de kop naar de buitenmuur maar naar het midden waar de voergang was. De stal bevatte dan twee rijen koeien....

Boerderij "De Eenhoorn"

Middenbeemster

Boerderij "De Eenhoorn" is het rijkste voorbeeld van een stolpboerderij in De Beemster. Het woongedeelte is van baksteen en het achterwaarts uitgebouwde stalgedeelte van hout.

Boerderij "De Kleine Bijenkorf"

Middenbeemster

De Kleine Bijenkorf staat op binnenkavel (BK) 59, in 1612 toegewezen aan Gerrit Dirckz Meerman uit Delft.

Boerderij "De Lepelaar`

Middenbeemster

Een mooi voorbeeld van een oude stolpboerderij daterend uit 1683. Je ziet een fraaie voorgevel met opkamer. Onder deze opkamer was een melkkelder voor de kaasbereiding. Twee gevelstenen, een met lepelaar, de ander met 1683 en andere ornamenten sieren...

Bram & Aagie

Graft

't Kleinste Winkeltje: Bram en Aagie. Bijzonder winkeltje in Noord-Holland. Na jaren dicht geweest te zijn, is er in Graft (10 min van Alkmaar) een piepklein winkeltje van nog geen 5 m2 heropend voor de steeds grotere aantallen toeristen die het dorp...

Bram & Aagie

Graft

't Kleinste Winkeltje: Bram en Aagie. Bijzonder winkeltje in Noord-Holland. Na jaren dicht geweest te zijn, is er in Graft (10 min van Alkmaar) een piepklein winkeltje van nog geen 5 m2 heropend voor de steeds grotere aantallen toeristen die het dorp...

Brongasinstallatie

Middenbeemster

Rond 1850 ontdekte agrariër Wouter Sluis uit De Beemster dat er iets vreemds was met het water dat uit de Nortonwel kwam. Het water zag, als het boven kwam, een beetje melkachtig wit. Deed je het water in een emmer en liet je het een uurtje staan, dan...

Brug in de Rijperweg

Middenbeemster

De brug werd aangelegd in 1899 in de Rijperweg ten westen met de kruising met de Middenweg en is opgetrokken uit baksteen en bestaat uit twee brughoofden en de doorgang onder de Rijperweg is in steen overkluisd door een éénsteens-segmentbooggewelf. Op...

De Bierkade en Weerwal

Purmerend

De Bierkade kent een rijke historie, de naam zegt het eigenlijk al. In de 17e eeuw waren hier veel bierstekerijen gevestigd. Ook de Weerwal is een wijk met een rijke historie. De meeste panden aan de Weerwal zijn behouden, waarvan er een aantal heel mooi...

De Broeker Kerk

Broek In Waterland

De Broeker Kerk is ontegenzeggelijk een van de fraaiste van de 94 Rijksmonumenten, die het dorp Broek in Waterland rijk is. De kerk is een bezoek dan ook meer dan waard. Het is een protestantse kerk.

De Dam

Edam

De dam is een overkluisde sluis, aan oostzijde is nog de ophanging voor de sluisdeuren te zien. Hoewel Keizer Karel V al in 1544 opdracht had gegeven voor de bouw, werd de Damsluis pas in 1569 aangelegd. De wapenstenen herinneren aan de verschillende...

de Havik

Grootschermer

de Havik

De Kaaswaag Edam

Edam

Edammer kazen zijn bekend over de hele wereld. In de Kaaswaag Edam leer je van alles over kaasbereiden. Natuurlijk kun je ook kaas proeven en kopen.

De Koemarkt

Purmerend

Het plein dateert van 1645 toen de Staten van Holland en West Friesland toestemming kregen om de stad voor de vijfde maal uit te breiden. Eén van de uitbreidingen vond plaats waar de huidige Koemarkt ligt. Het oorspronkelijke plein was een vlak marktveld,...

De Melkwegbrug

Purmerend

Sinds 2012 vormt de Melkwegbrug een beeldbepalend onderdeel in de ‘skyline’ van Purmerend. De langzaamverkeerbrug met haar beeldbepalende boog verbindt de binnenstad met de populaire woonwijk Weidevenne. Vanaf de boog heb je een mooi uitzicht over de...

De Nederlands Hervormde (Grote) Kerk

De Rijp

De Nederlands Hervormde (Grote) Kerk (1655) is met name beroemd door zijn 23 gebrandschilderde ramen (Rijper Glazen). De zerkenvloer in de kerk is eigenlijk een grote verzameling van kleine monumenten. Een beroemde Rijper die hier begraven ligt, is Jan...

De Nicolaaskerk

Purmerend

De huidige kerk aan de kaasmarkt van Purmerend dateert uit het jaar 1853. In de “Grote Kerk” deed sindsdien het Garrels-orgel dienst. In de 20e eeuw werd het een aantal jaren lang vergezeld door een Bätz-orgeltje als koororgel, dat gebouwd was voor een...

De Noordeinder Vermaning

Noordeinde Nh

In Noordeinde hielden de vredelievende volgelingen van Menno Simonsz al sinds het einde van de 16de eeuw hun bijeenkomsten. De huidige Vermaning is in 1874 gebouwd naar een ontwerp van de architect J.H. Lehman. Het complex bestaat uit de kerk zelf, de...

De Noordeinder Vermaning

Noordeinde Nh

In Noordeinde hielden de vredelievende volgelingen van Menno Simonsz al sinds het einde van de 16de eeuw hun bijeenkomsten. De huidige Vermaning is in 1874 gebouwd naar een ontwerp van de architect J.H. Lehman. Het complex bestaat uit de kerk zelf, de...

De Otter

Oterleek

Deze grondzeiler is gebouwd in 1900 en vormt onderdeel van een werkproject dat samen met Stichting Schermer Molens en Breidablick is opgestart. Er zijn 16 cliËnten werkzaam voor wie het werken in een gewoon bedrijf te veeleisend en te ingewikkeld is....

De Otter

Oterleek

Deze grondzeiler is gebouwd in 1900 en vormt onderdeel van een werkproject dat samen met Stichting Schermer Molens en Breidablick is opgestart. Er zijn 16 cliËnten werkzaam voor wie het werken in een gewoon bedrijf te veeleisend en te ingewikkeld is....

Dienaarssluisje

Edam

De bult is één van de oudste gedeelten van de stad, hoewel dit aan de bebouwing niet meer te herkennen valt. Hier kunt u het hooggelegen "Dienaarssluisje"vinden, dat vroeger werd gebruikt om bootjes te schutten naar en van de Zuidpolder.

Doopsgezinde Kerk De Vermaning

Monnickendam

De Doopsgezinde Kerk De Vermaning is een kleine kerk met een met een ingewikkelde geschiedenis. Het interieur is niet vrij te bezichtigen. Een korte wandeling om de kerk in het oude centrum van Monnickendam te bekijken, is aan te raden.

Doopsgezinde Vermaning

Edam

In 1702 werd de huidige Vermaning(een zaalkerkje met rondboogvensters en een schilddak) gesticht op de plaats van de in 1602 afgebrande kerk. Ook toen gold de verordening dat een doopsgezinde kerk niet aan de openbare weg mocht staan. Tot 1882 stond de...

Doopsgezinde Vermaning

Middenbeemster

Op 1 oktober 1784 werd de eerste steen gelegd getuige de gevelsteen.

Dorpskerk Grootschermer

Grootschermer

De oorspronkelijke kerk van Grootschermer stortte in 1612 tijdens een hevige storm in. Er werd 5000 gulden voor de wederopbouw beschikbaar gesteld. Op 15 juni 1762 werd de eerste steen van de huidige Hervormde kerk gelegd door de vijfjarige zoon van de...

Dorpskerk Grootschermer

Grootschermer

De oorspronkelijke kerk van Grootschermer stortte in 1612 tijdens een hevige storm in. Er werd 5000 gulden voor de wederopbouw beschikbaar gesteld. Op 15 juni 1762 werd de eerste steen van de huidige Hervormde kerk gelegd door de vijfjarige zoon van de...

Duiker in de Volgerweg - Jispersloot

Middenbeemster

Onderdeel van de Stelling van Amsterdam.Deze betonnen duiker werd onder de weg doorgelegd en maakt de communicatie tussen de delen van de Jispersloot aan beide zijden ervan. Hij dateert waarschijnlijk uit de mobilisatieperiode van 1914-1918. De redenering...

Evangelische Lutherse Kerk

Monnickendam

De Lutherse Kerk kent een rijke historie en heeft lange tijd als kerkgebouw gediend voor de Lutherse gemeente in Monnickendam. Tegenwoordig behoort zij tot de Protestantse gemeente te Monnickendam. Enkele malen per jaar worden nog kerkdiensten gehouden...

Fort aan de Jisperweg

Zuidoostbeemster

Het fort ligt langs de zuidelijke ringdijk van polder De Beemster polder. Het Noordhollands Kanaal loopt achter het fort en de dijk. Het fort had tot de afsluiting en verdediging van het daarop aanlopend acces." (de Jisperweg.) In 1918 in gebruik genomen...

Fort aan de Middenweg

Zuidoostbeemster

Het fort ligt aan de zuidelijke ringdijk van polder De Beemster. Het Noordhollands Kanaal loopt achter het fort en de dijk. Een inundatiesluis voor de Beemster ligt ten oosten van het fort. Het doel van het fort was de afsluiting en verdediging van de...

Fort aan de Nekkerweg

Zuidoostbeemster

Het Fort aan de Nekkerweg werd in pas 1912 opgeleverd. Het fort kreeg vrijwel direct daarna al een andere bestemming. In 1918 werd het in gebruik genomen als militaire gevangenis. In de periode daarna hebben hier vooral veel dienstweigeraars hun straf...

Fort benoorden Purmerend

Zuidoostbeemster

Het fort benoorden Purmerend werd pas in een laat stadium (1907) aan de Stelling van Amsterdam toegevoegd. Bij de bouw van dit fort, dat onderdeel uitmaakt van het noordelijke front van de Stelling, maakte men gebruik van aantal nieuwe inzichten. Een...

Fort bij Edam

Edam

Omdat de inundaties aan de noordkant van de beoogde Stelling van Amsterdam makkelijker te verwezenlijken waren heeft men de forten in dit deel als laatste aangelegd. Alle forten langs het noordelijk front stammen dan ook uit de laatste jaren voor de eerste...

Fort bij Kwadijk

Kwadijk

Het fort bij Kwadijk is nooit helemaal af gebouwd. De aardwerken, de wallen en de gracht waren in 1895 klaar. Maar met het feitelijke fort is men nooit verder gekomen dan een deel van de fundering. In 1914 werden de bouwwerkzaamheden gestaakt.

Fort bij Markenbinnen

Markenbinnen

Het fort bij Marken-Binnen ligt erg geisoleerd ten opzichte van de haar omringende forten. Er was ook geen directe verbindingsweg met het fort bij Spijkerboor of het fort bij Krommeniedijk. De verdedigende taak van het fort bij Marken-Binnen was dan ook...

Fort bij Markenbinnen

Markenbinnen

Het fort bij Marken-Binnen ligt erg geisoleerd ten opzichte van de haar omringende forten. Er was ook geen directe verbindingsweg met het fort bij Spijkerboor of het fort bij Krommeniedijk. De verdedigende taak van het fort bij Marken-Binnen was dan ook...

Fort bij Spijkerboor

Westbeemster

Het fort bij Spijkerboor was het belangrijkste fort in het noordelijke front van de Stelling van Amsterdam. Van hieruit werden de zeer strategische dijken rond de Beemsterringvaart en het Noord-Hollands kanaal verdedigd.

Forten in De Beemster

Westbeemster

In de Beemster liggen 5 forten van de Stelling van Amsterdam. Van west naar oost zijn dat: Fort Spijkerboor, Fort Jisperweg, Fort Middenweg (alle drie in bezit van de Vereniging Natuurmonumenten), Fort Nekkerweg en Fort Benoorden Purmerend. De forten...

Gemeenlandshuis

Edam

Aan de Schepenmakersdijk staat achter een houten hek "het Gemeenlandshuis" uit 1785. Het bestaat uit drie om een hof gegroepeerde gebouwen uit de 18e eeuw. In het middelste gebouw bevindt zich de oudste vergaderzaal van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende...

Grote Kerk

Edam

Vanaf 1400 is de Grote- of St. Nicolaaskerk in etappes gebouwd. De oudste kerk was een veel kleinere, zogenaamde kruis-kerk. Later is de kerk tot haar huidige omvang uitgebreid en spreken we van een hallenkerk. In 1602 vond in Edam een grote stadsbrand...

Grote Kerk Oosthuizen

Oosthuizen

Een prachtige gotische kruiskerk uit 1518. Deze kerk met het fraaie kruisingstorentje met opengewerkte peerspits bepaalt al vijf eeuwen het silhouet van Oosthuizen.

Grote of Sint Nicolaas Kerk

Monnickendam

De Grote Kerk is het meest gezichtsbepalende historische gebouw van Monnickendam. De Grote Kerk is een driehallen kerk. De daken van de drie hallen rusten op de buitenmuren en op 24 pilaren. Het bijna tien meter brede eikenhouten koorhek is een van de...

Hekelhuisje met infopaneel Haring & Henneproute

Oost-graftdijk

Infopaneel bij het Hekelhuisje, onderdeel van de Haring- & Henneproute welke verkrijgbaar is bij de VVV in Graft-De Rijp. Bekijk in Oostgraftdijk een goed geconserveerd Hekelhuisje met een beschrijving op een infopaneel. Het Hekelhuisje zelf is niet te...

Hekelhuisje met infopaneel Haring & Henneproute

Oost-graftdijk

Infopaneel bij het Hekelhuisje, onderdeel van de Haring- & Henneproute welke verkrijgbaar is bij de VVV in Graft-De Rijp. Bekijk in Oostgraftdijk een goed geconserveerd Hekelhuisje met een beschrijving op een infopaneel. Het Hekelhuisje zelf is niet te...

Hervormde kerk Marken

Marken

De Hervormde kerk op het eiland Marken is een rijksmonumentale driebeukige pseudobasiliek. De kerk is op 1 juli 1983 ingeschreven in het monumentenregister. De kerk is tussen 1903 en 1904 naar ontwerp van A. H. L. Kups gebouwd. Het ontwerp zelf stamt...

Hervormde Kerk Zuiderwoude

Zuiderwoude

De kerk van Zuiderwoude is een rijksmonument en is recentelijk in 2 fasen gerestaureerd. De kerk is gebouwd in 1877. Pronkstuk is de fraaie preekstoel uit de 17e eeuw, afkomstig uit het vorige kerkgebouw. Sinds 2007 bezit de kerk een monumentaal orgel...

Het Beroemde Huis

Broek In Waterland

Op een unieke locatie vergaderen of brainstormen, dit kan in ´Het Beroemde Huis´ in Broek in Waterland. Deze locatie, gelegen in het historische dorp Broek in Waterland, bevat bijzondere 17e eeuwse interieurschilderingen. De schilderingen, die rond 1990...

Het Burgerweeshuis

Purmerend

In 1661 werd er aan de Koemarkt in Purmerend een weeshuis gebouwd voor arme kinderen en eind 16e of begin 17e eeuw werd een burgerhuis gebouwd op de plek waar voorheen klooster Wateringen stond. Het burgerhuis diende als gasthuis, maar ook als plek waar...

Het Damplein

Edam

Het Damplein, aangelegd in 1585, is omsloten door het voormalig Raadhuis, het vroegere Postkantoor en de voormalige Botermarkt van datzelfde jaar. De huidige hal is een uit de 19de eeuw daterende houten overdekte zuilenrij in Toscaanse stijl, met de onverklaarbare...

Het graf van zeerover Claes Compaen

Oostzaan

De vloer van de Grote kerk in Oostzaan bestaat uit graf stenen. Als je genoeg geld had, kon je vroeger een graf in de kerk kopen. Het lichaam was dan beschermd tegen plunderingen én een beetje dichter bij de hemel, dachten de mensen.

Het Weeshuis Oostzaan

Oostzaan

Zuideinde 36 werd in 1695 gebouwd als een buitenhuis. In 1774 werd het huis door de regenten van Oostzaan (bestuurders, landeigenaren) gekocht en verbouwd tot een weeshuis. Bijna 170 (!) jaar lang groeiden er sindsdien Oostzaanse weeskinderen in op.

Huis "de Meeuwen"

Edam

Dit was oorspronkelijk een saai dijkhuis, waarin zich boven een café bevond. Begin 1900 kocht de heer Noothoven van Goor het gebouw. Deze man beweerde dat hij een bastaardzoon van koning Willem III was. Hij maakte van het gebouw een lustoord, waar vele...

Inundatiesluis in Zuidelijke Beemsterringdijk

Zuidoostbeemster

De Inundatiesluis maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam en werd aangelegd door het Departement van Oorlog tussen 1890 en 1891. De sluis vormde het voornaamste punt in de waterbeheersing van de droogmakerij in de Beemster en was aangelegd met...

Julianastraat 9 - Houten vakwerkhuis

Purmerend

Deze houten villa is in 1920 gebouwd door F. Abel voor de heer D. Kooiman, de toenmalige burgemeester van Purmerend. Het pand is rondom vrij gelegen op een perceel aan de Julianastraat en het betreft een zogenoemd blokhuis, dat destijds als bouwpakket...

Kaaspakhuis de Koophandel

Edam

Aan een schilderachtige gracht in Edam, achter een rij historische gevels, liggen de traditionele kaaspakhuizen, waaronder Kaaspakhuis de Koophandel.

Kerk Kwadijk

Kwadijk

De Stichting Oude Hollandse Kerken kreeg in 1982 de kerk in bezit. De bouwkundige staat van de Kwadijker kerk was inmiddels zodanig verslechterd dat een algehele restauratie noodzakelijk was. Dankzij deze grote ingreep is de kerk weer decennia in goede...

Kerk Stompetoren

Stompetoren

In 1662, bijna 30 jaar na het droogvaleen van de Schermer, werd door het polderbestuur besloten een kerk te bouwen. De bouw van de kerk heeft geduurd van 1662 tot 1664. De toren kreeg volgens het ontwerp geen spits. De dorpsnaam Stompetoren heeft hieraan...

Kerk Stompetoren

Stompetoren

In 1662, bijna 30 jaar na het droogvaleen van de Schermer, werd door het polderbestuur besloten een kerk te bouwen. De bouw van de kerk heeft geduurd van 1662 tot 1664. De toren kreeg volgens het ontwerp geen spits. De dorpsnaam Stompetoren heeft hieraan...

Kerk van Beets

Beets Nh

De vijftiende-eeuwse dorpskerk van Beets is een bezoek meer dan waard.

Kerkje Middelie

Middelie

Het kerkje van Middelie wordt beheerd door Stichting Kerkje van Middelie met als doel om de enige kerk van Middelie een blijvende plaats in het dorp te laten innemen voor een multifunctioneel gebruik.

Kijkhuisje Sijtje Boes

Marken

Bij de haven van Marken staat het Kijkhuisje Sijtje Boes, een folkloristische en legendarische figuur die naar verluidt van Marken een toeristische trekpleister maakte door haar ‘kijkhuisje’ en ‘souvenirwinkeltje’. Ruim zestig jaar lang liet zij tegen...

Klooster O.L.Vrouwe van Lourdes

Westbeemster

Dit klooster is in 1910 gebouwd naast de bestaande kerk en pastorie die in 1879 gebouwd zijn. Eén van de taken van de nonnen was lesgeven aan de school, die in eerste instantie ook in het kloostergebouw was gevestigd.

Korenmolen de Nachtegaal

Middenbeemster

Nadat De Beemster in 1612 was drooggevallen, was het de bedoeling om in de droogmakerij vijf korenmolens te bouwen. Het werd er uiteindelijk een.

Kwakelbrug

Edam

De Kwakelbrug is een van de weinige houten 'wipbruggen', die Edam nog rijk is. Een juk verdeelt de omlaaghangende ketting in twee delen, waaraan de klep is bevestigd.  De 'spriet' is de bovenstende balk van de brug, aan het einde is hij verbreed met een...

Lutherse Kerk

Edam

De huidige Lutherse kerk kwam in 1740 gereed op de plaats van het in 1400 gestichte Gasthuis van de Heilige Geest. De grond werd geschonken door het stadsbestuur en door een collecte in de Amsterdamse Lutherse kerken kan begonnen met de bouw. Het doophek...

Lutherse Kerk

Purmerend

Deze kerk werd, door Purmerends stadsarchitect P. Mager, in eclectische trant gebouwd tussen 1878 en 1880 en verving een eerder kerkgebouw uit 1712. Op het torenspitsje bevindt zich een windwijzer in de vorm van een zwaan, kenmerkend voor Evangelisch-Lutherse...

Menningweermolen

Grootschermer

De Menningweermolen in Grootschermer is een poldermolen welke in 1888 gebouwd is. Deze molen is gebouwd op de plek waar eerder dat jaar een andere molen is afgebrand door blikseminslag. De Menningweermolen is niet open voor bezoek.

Molen de Breek

Oosthuizen

Een uniek plekje waar rust, ruimte en natuur je tegemoet komen. De Molen draait weer naar hartenlust, bezoekers vergapen zich aan het authentieke interieur en in de weekeinden is de vers gebakken appeltaart niet aan te slepen!

Molen de Windjager

De Windjager is de laatst overgebleven hobbymolen van Oostzaan en heeft de status van gemeentelijk monument.

Molen Katwoude

Katwoude

De Katwouder molen of de Kathammer is een windmolen in de buurtschap Achterdichting van het dorp Katwoude, onder Volendam. Het is een achtkantige binnenkruier met de functie van poldermolen. De functie van de molen is het bemalen van de polder Katwoude...

Molen te Zuidschermer - Poldermolen K

Zuidschermer

Deze molen is gebouwd in 1635 en is in 1645 enige tientallen meters in zijn geheel verplaatst. Thans in gebruik als woonhuis en derhalve niet van binnen te bezoeken.

Monument Hannie Schaft

Oostzaan

Hannie Schaft (volledige naam Jannetje Johanna Schaft, 1920-1945) was een Nederlandse communiste en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Monument Jacob Cornelisz van Oostsanen

Oostzaan

Met het monument op het plein voor de Grote Kerk wordt de herinnering aan de Oostzaanse kunstschilder Jacob Cornelisz. van Oostsanen levend gehouden. Het monument was een initiatief van de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen. De ontwerpster is Eva...

Nevenbatterij Fort Marken-Binnen

Markenbinnen

Dit object maakt onderdeel uit van de voormalige Stelling van Amsterdam, de kringstelling van permanente verdedigigingsbouw rond de hoofdstad, die tevens gold als Nationaal Reduit en werd aangelegd tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog.

Nevenbatterij Fort Marken-Binnen

Markenbinnen

Dit object maakt onderdeel uit van de voormalige Stelling van Amsterdam, de kringstelling van permanente verdedigigingsbouw rond de hoofdstad, die tevens gold als Nationaal Reduit en werd aangelegd tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog....

Ons Verpleeghuis / De Kolk

Oostzaan

De Kolk is het medisch centrum van Oostzaan. Dokters, tandartsen, fysiotherapeuten hebben daar hun praktijk. Het is gebouwd als een verpleeghuis en zo heette het ook: ‘Ons Verpleeghuis’. Het was tegelijk een badhuis (want bijna niemand had vroeger een...

Oudheidkundige Vereniging Landsmeer

Landsmeer

De oudheidkundige vereniging Landsmeer is opgericht in 1994 met als doel het verzamelen van materiaal en gegevens over groot Landsmeer. De vereniging beschikt over historische kennis en prachtige beelden van de rijke historie van Landsmeer. De oudheidkundige...

Oudste Houten Huis

Edam

Dit historische huis in Edam is een van de oudste houten huizen van ons land. Het geheel houten huisje is gebouwd rond 1530 en de voorgevel en luiken zijn nog vrijwel geheel origineel.

Post- en telegraafkantoor later secretarie

Middenbeemster

In 1916 kreeg Middenbeemster een modern postkantoor, een ontwerp van architect J. Molenaar jr. Al in 1923 kreeg het een andere functie en werd het gemeentesecretarie.

Procureurswoning

Broek In Waterland

Het Rijksmonument werd begin 80er jaren grondig gerestaureerd en bevat een schat aan cultuurhistorie uit de periode vanaf de 17e eeuw, zoals houtsnijwerken, wandschilderingen en rijk gedecoreerde plafonds. De voornaamste ornamenten, waaronder de sierlijke...

Proveniershof

Edam

De huisjes werden vroeger bewoond door oudere Edammers, die zich voor 60 gulden per persoon inkochten om van hun oude dag te genieten.  In 1555 werd het Proveniershof gesticht door enkele rijke burgers, onder wie Jan Claesz. Brouwer. De twee vleugels...

R.K. kerk van St. Nicolaas

Edam

Een typische Waterstaatkerk(1847), voortgekomen uit een schuilkapel, die aan gelovigen ruimte bood in de tijd dat het belijden van de roomse godsdienst officieël verboden was.

R.K. Kerk H.H. Nicolaas en Antonius

Monnickendam

Deze R.K. Kerk is een kerk in Neo-gotische stijl met toren. Het orgel is in 1912 gebouwd door Jos H. Vermeulen. Het interieur van de kerk is van juni t/m augustus te bezichtigen.

Raadhuis

Graft

Grafter Raadhuis. Fraai Hollands renaissance raadhuis (1613). Dependance van het Museum In 't Houten Huis. Op de begane grond draait het videoprogramma 'De geschiedenis van Graft'. Regelmatig is een kleine tentoonstelling te zien.

Raadhuis

Graft

Grafter Raadhuis. Fraai Hollands renaissance raadhuis (1613). Dependance van het Museum In 't Houten Huis. Op de begane grond draait het videoprogramma 'De geschiedenis van Graft'. Regelmatig is een kleine tentoonstelling te zien.

Raadhuis de Rijp

De Rijp

Het Raadhuis - door Leeghwater in 1630 ontworpen - kunt u uitsluitend onder leiding van een gids bezoeken. Aanmelden per groep vooraf is noodzakelijk.  In het Raadhuis is op de begane grond een weeginrichting (De Waag), waar in vroeger jaren o.a. vee...

Raadhuis de Rijp

De Rijp

Het Raadhuis - door Leeghwater in 1630 ontworpen - kunt u uitsluitend onder leiding van een gids bezoeken. Aanmelden per groep vooraf is noodzakelijk.  In het Raadhuis is op de begane grond een weeginrichting (De Waag), waar in vroeger jaren o.a. vee...

Raadhuis Graft

Graft

Een unieke monumentale locatie voor trouwerij, vergadering,presentatie en ontvangst.

Raadhuis Graft

Graft

Fraai Hollands renaissance raadhuis uit 1613. Het is een dépendance van Museum In 't Houten Huis, museum voor het Schermereiland. Jaarlijks worden hier wisselende exposities gehouden. Kijk voor openingstijden en verdere bijzonderheden op de website van...

Raadhuis Grootschermer

Grootschermer

Het Raadhuis van Grootschermer gaat weer open voor het publiek. Vanaf 1 mei tot 30 september is het raadhuis ieder weekeinde te bezichtigen van 12.00 tot 17.00 uur. Het raadhuis is tevens vergader- en trouwlocatie.Met informatie over Grootschermer e.o.,...

Raadhuis met Waag De Rijp anno 1630

De Rijp

Het Raadhuis - in 1630 door Leeghwater ontworpen - kunt u uitsluitend onder leiding van een gids bezoeken.

Raadhuis met Waag De Rijp anno 1630

De Rijp

Het Raadhuis - in 1630 door Leeghwater ontworpen - kunt u uitsluitend onder leiding van een gids bezoeken.

Rooms-katholieke kerk Joannes de Doper

Westbeemster

Deze kerk, gewijd aan Johannes de Doper, is gebouwd in 1878-1879 naar ontwerp van H. Bijvoets. Het ontwerp van de pastorie is eveneens van zijn hand.

Rustenhove

Middenbeemster

Rustenhove is gebouwd in 1786 als herenhuis op de plaats van een verdwenen hofstede. De fraaie gietijzeren poort en de boogbrug dateren uit dezelfde periode.

Scheepswerf Groot b.v.

Edam

Scheepswerf met helling. Uit de oudste Edamse belastingkohieren (1462) blijkt dat in deze omgeving verschillende werfjes lagen. In de loop van de 15de en 16de eeuw zijn aan weerzijden van het water tal van werven ingericht.

Schermer Bovenmolen E

Stompetoren

Deze Noordhollandse poldermolen is gebouwd in 1635.

Schermer Bovenmolen G

Stompetoren

Deze Noordhollandse poldermolen is gebouwd in 1633.

Schermer Molen D

Stompetoren

Deze Noordhollandse poldermolen is gebouwd in 1635.

Schermer Molen E

Stompetoren

Deze Noordhollandse poldermolen is gebouwd in 1635.

Schermer Molen M

Stompetoren

Deze Noordhollandse poldermolen is gebouwd in 1635.

Schermer Ondermolen C

Stompetoren

Deze Noordhollandse poldermolen is gebouwd in 1635.

Schermer Ondermolen K

Stompetoren

Deze Noordhollandse poldermolen is gebouwd in 1634.

Schermer Ondermolen O

Stompetoren

Deze Noordhollandse poldermolen is gebouwd in 1634.

Schermer Poldermolen K

Stompetoren

Deze Noordhollandse poldermolen is gebouwd in 1635.

Schermer Poldermolen O

Stompetoren

Deze Noordhollandse poldermolen is gebouwd in 1635.

Smederij Middenbeemster

Middenbeemster

In de oude smederij in Middenbeemster wordt het vuur elke laatste vrijdag van de maand hoog opgestookt en wordt er aan siersmeedwerk gewerkt. Juli gesloten.

Speeltoren

Edam

Deze toren van de Onze Lieve Vrouwe- of Kleine Kerk dateert uit de 15e en 16 e eeuw. In 1350 werd al melding gemaakt van een kerk of kapel op deze plaats. De kerk zelf werd in 1882 gesloopt, de stenen fundering is in 2006-2007 opnieuw opgemetseld.

Strijkmolen I

Oterleek

Deze Noordhollandse poldermolen is gebouwd in 1864 en gerestaureerd in 1995.

Strijkmolen K

Oterleek

Deze Noordhollandse poldermolen is gebouwd in 1631. De molen zal waarschijnlijk in 1998 weer draaivaardig zijn.

Strijkmolen L

Oterleek

Deze Noordhollandse poldermolen is gebouwd in 1631 en de molen wordt momenteel gerestaureerd.

Tweeling Huisjes

Edam

De gevel van deze huisjes bestaat uit twee 17e-eeuwse, gekoppelde trapgeveltjes. Inwendig is er maar één houtskelet aanwezig.

Twiske Molen

Landsmeer

De Twiskemolen is een monumentale windmolen gecombineerd met een elektrisch gemaal dat de 650 ha grote Twiskepolder bemaalt.

Voormalig postkantoor

Edam

Het gebouw is ontworpen door C.H. Peters, de rijksbouwmeester die verantwoordelijk is voor o.a. het hoodpostkantoor van Amsterdam(nu Magna Plaza). Hij was een vertegenwoordiger van de eclectische bouwstijl(je nam het beste van een bouwstijl en gebruikte...

Voormalig Raadhuis

Edam

Het voormalige raadhuis (Lodewijk XIV stijl) dateert van 1737 en is gebouwd door Jacob Jongh, Meester-Huystimmerman. In de raadzaal, de vroegere schepenkamer, links van de ingang, worden alleen nog huwelijken voltrokken.

Wandeling rond Fort Spijkerboor

Westbeemster

Rondom het fort, buiten de gracht, heeft Natuurmonumenten een natuurwandeling uitgezet. De natuur wordt op een zorgvuldige wijze beheerd en in bescheiden mate ontwikkeld. Het fort zelf heeft een afgesloten gang die toegang en onderdak biedt aan overwinterende...

Waterlands Museum de Speeltoren

Monnickendam

Een speels museum vol verhalen in Monnickendam. In het Waterlandsmuseum de Speeltoren valt veel te ontdekken. Zie hoe het Waterlandse landschap is ontstaan, kom meer te weten over de rijke historie van de prachtige stadjes en beleef een uitdagende ontmoeting...

Weegbrug

Westbeemster

De mooi gerestaureerde weegbrug is door de Coöperatieve Suikerfabriek 'Puttershoek' gebouwd in de zomer van 1952 voor het wegen van de suikerbieten. De in De Beemster geteelde suikerbieten werden op boerenwagens geladen, gewogen op de weegbrug en vervolgens...

Westerstijfselmakerspad

Oostzaan

Rond 1630 werd stijfsel gemaakt van tarwe in stijfselhuizen of – schuren, die gevestigd waren langs goed stromend en helder water voor het wassen van de stijfsel. De Roemersloot was hiervoor het meest aangewezen water, omdat dit niet bevuild werd door...

Zeesluis

Edam

Op de plaats waar vroeger de sassluis was, is de zeesluis gebouwd, oorspronkelijk met een vijf stel deuren welke allen met de hand bediend werden. Ook van die tijd(1829) dateert de markante sluiswachterswoning.

Zuidpoldermolen

Edam

De Zuidpoldermolen in de historische havenstad Edam dateert uit de 17de eeuw. In vroeger tijden werd de molen gebruikt voor het bemalen van de Zuidpolder, maar is sinds 1949 buiten gebruik.