Oosthuizen: het laagste punt van Noord-Holland

In de Middeleeuwen had dit gebied het allerminst makkelijk. Het land werd hier regelmatig gevangen door de zee. De golven sloegen de grond weg en veenriviertjes groeiden uit tot vloedgeulen en zelfs tot zeearmen. Zo ontstond een landschap van binnenzeeën en schiereilanden. Waarin nog steeds monumentale stolpboerderijen en meerdere, historisch kerken trots overeind staan. Een indrukwekkende omgeving.

Tussen Edam en Hoorn lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Het landschap met kleine weggetjes waarlangs houten huizen staan, wordt onder meer bewoond door bijzondere weidevogels. Talloze sloten en vaarten doorkruisen het groen. Ondertussen zijn de boeren hier druk aan het werk. Gepokt en gemazeld door het verleden – ook al is de strijd tegen de Zuiderzee al lang gestreden -  houden zij dapper het hoofd boven water. Gewoon doorgaan, lijkt hier het motto. Er is hier dan ook veel van het oorspronkelijke landschapskarakter bewaard gebleven.

Meanderende veenriviertjes, wuivende rietkragen, kleine landweggetjes en dorpjes, zoals Beets, Kwadijk en Warder. In de omgeving van Oosthuizen bevind je je in een oer-Hollands landschap waar de rust overheerst. Het gebied ademt de sfeer van het verleden en biedt stilte, openheid en een schat aan natuur. Het gebied heeft een rijke cultuurgeschiedenis. Ervaar het agrarische leven bij de bezoekboerderijen en betreed de boerenlandpaden met trekpondjes over de vaarten. En ga lager dan laag. Want in dit prachtige gebied bevindt zich het laagste punt van Noord-Holland. In de polder Etersheimbraak om precies te zijn. Eigenlijk is het een polder in een polder, in een… polder. Het laagste punt ligt ruim zes meter onder zeeniveau. Vanaf de dijk bij bezoekerscentrum De Breek kun je de hoogteverschillen goed overzien.