Een houten weidemolen in het Wormer- en Jisperveld

Graslanden en beheer

Contact

Adres:
Lees hier het verhaal
>
Plan je route
Vele weidevogels leggen voor het broedseizoen honderden kilometers af van Noord-Afrika naar Nederland. Eén van hun favoriete plekken in Nederland is het Wormer- en Jisperveld.

Ieder jaar komen verschillende soorten weidevogels hier in groten getale naar toe om hun eieren te leggen, te broeden en hun jongen groot te brengen. Helaas neemt het aantal weidevogels sinds eind vorige eeuw ieder jaar gestaag af. Gelukkig heeft intensief beheer door Natuurmonumenten en lokale agrariërs ervoor gezorgd dat de aantallen de laatste jaren zijn gestabiliseerd. Maar stabilisatie is niet genoeg. Daarom doet Natuurmonumenten er alles aan om het de weidevogels extra naar hun zin te maken in het Wormer- en Jisperveld.

Om het de weidevogel zoveel mogelijk naar zijn zin te make…

Ieder jaar komen verschillende soorten weidevogels hier in groten getale naar toe om hun eieren te leggen, te broeden en hun jongen groot te brengen. Helaas neemt het aantal weidevogels sinds eind vorige eeuw ieder jaar gestaag af. Gelukkig heeft intensief beheer door Natuurmonumenten en lokale agrariërs ervoor gezorgd dat de aantallen de laatste jaren zijn gestabiliseerd. Maar stabilisatie is niet genoeg. Daarom doet Natuurmonumenten er alles aan om het de weidevogels extra naar hun zin te maken in het Wormer- en Jisperveld.

Om het de weidevogel zoveel mogelijk naar zijn zin te maken is het belangrijk om de graslanden in het veenweidegebied te verbeteren. Weidevogels zijn kieskeurig. Van de strakke, éénkleurig-groene (turbo)graslanden moeten zij niks hebben. Zij leven liever in graslanden met een grote variatie in kruiden en grassen, een zachte bodem, veel insecten en weinig verstoring. Het verschil tussen turbograsland en natuurgrasland is in het voorjaar goed zichtbaar doordat natuurgraslanden later en minder vaak - één à twee keer per jaar – worden gemaaid. Turbograslanden zijn vaak eentonig; ‘gewoon’ groen gras, gemaaid op één hoogte. Natuurgraslanden zijn daarentegen veel gevarieerder; meerkleurig, verschillende hoogtes planten en bloemen, met veel insecten en vogels. 

In het Wormer- en Jisperveld voldoen momenteel niet alle graslanden aan de eisen van de weidevogels. Natuurmonumenten, agrariërs en vrijwilligers proberen door speciaal natuurbeheer en nauwe samenwerkingen voor de weidevogel de ideale leefomgeving te creëren. Denk bijvoorbeeld aan het bemesten van de graslanden, het op de juiste momenten maaien van de graslanden en het regelen van de waterhuishouding. Stuk voor stuk belangrijke beheertaken.

Eén van de grootste uitdagingen in het Wormer- en Jisperveld is de waterhuishouding. Weidevogelgrond mag namelijk niet te droog, maar ook niet te nat zijn. We zeiden het toch, weidevogels zijn kieskeurige beestjes. Zonder de juiste waterhuishouding verruigt het gras en verdwijnt het kruidenrijke gras waar de weidevogels juist zo dol op zijn. Een goede balans tussen nat en droog is voor de weidevogel dus erg belangrijk. Hiervoor moet je het water nauwkeurig kunnen beheren. Maar hoe regel je dat?

Je hebt ze tijdens de wandeling misschien al in de weilanden zien staan; de kleine houten en stalen weidemolentjes. De houten weidemolentjes zijn al tientallen jaren oud terwijl de stalen weidemolentjes pas van de laatste jaren zijn. Wist je dat: er twee typen weidemolentjes bestaan? Namelijk de Bosmanmolen (4 wieken) en Amerikaanse windmolen (hele cirkel vol wieken). Zie jij het verschil?

Van oudsher konden de weidemolentjes alleen water uitlaten, maar dankzij een nieuw project worden op diverse locaties nieuwe weidemolens geplaatst die in tijden van droogte ook water kunnen inlaten. Zo kunnen ze het de weidevogel nog meer naar hun zin maken. Oud of nieuw, beide soorten weidemolens zijn erg belangrijk voor het veenweidegebied. Toch lijkt er in Nederland een groot probleem te ontstaan. Er zijn in Nederland namelijk nog maar een paar mensen die deze weidemolentjes kunnen maken. Meer weten over het belang van de weidemolentjes? Bekijk dan de video ‘Ode aan de weidenmolen’.

Om de waterhuishouding in de toekomst op meer graslanden in het Wormer- en Jisperveld te verbeteren gaat Natuurmonumenten diverse aanpassingen doorvoeren. Hierdoor kan in de toekomst in droge periodes automatisch water worden ingelaten waardoor ook deze graslanden geschikter en kruidenrijker worden voor weidevogels.

Neem alvast een kijkje

Locatie