Brug in de Rijperweg

Contact

Brug in de Rijperweg
RIjperweg 0
1462 MD Middenbeemster
Plan je route
De brug werd aangelegd in 1899 in de Rijperweg ten westen met de kruising met de Middenweg en is opgetrokken uit baksteen en bestaat uit twee brughoofden en de doorgang onder de Rijperweg is in steen overkluisd door een éénsteens-segmentbooggewelf.

Op zowel de noordelijke als de zuidelijke frontmuur staan ijzeren brugleuningen met een smeedijzeren hekwerk.Het water onder de brug kon met de voorzieningen in de brughoofden opgehouden worden naar twee zijden als inundatiescheiding. Deze unieke brug is als schotbalkkering voorbeeld van een reeks trambruggen in de Volgerweg waarbij eveneens de doorgang  kon worden dichtgezet met schotbalkdammen. Het terrein maakt onderdeel uit van de voormalige Stelling van Amsterdam, de krijgstelling van permanente verdedigingsbouw rond de hoofdstad, die tevens gold als Nationaal Reduit en werd aangelegd tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog.

Kenmerken

Locatie