Schermer Poldermolen M

Contact

De Schermer Molens
Noordervaart 81
1841 GB Stompetoren
Plan je route
Poldermolen M werd begin 1635 gebouwde als één van de 4 ondermolens die deel uitmaakten van 17 molens tussen Driehuizen en De Vuyle Graft. De molen is één van de 14 afdelingsmolens die het polderwater in de binnenboezem maalden.

Deze molen bemaalde afdeling M (300 hectare). Tussen 1864 en 1894 werd het scheprad vervangen door een vijzel. Totdat elektrisch gemaal Emma de bemaling in december 1926 overnam, was poldermolen M in bedrijf. Hoewel de molen in 2005 volledig is gerestaureerd, kan hij nog niet uitmalen: de vroegere voorsloot moet nog worden open gegraven. Stichting Schermer Molens streeft ernaar om dit te realiseren.

Locatie