Eilandspolder

De Eilandspolder is een beschermd broed- en overwinteringsgebied voor tal van water-, moeras- en weidevogels, zoals de tureluur, grutto, rietgors en de smient.

Op de zure veenbodem groeien zeldzame planten als moerasvaren, zonnedauw, veenpluis en rietorchis. Het grootste gedeelte is alleen per (fluister)boot toegankelijk.

Kenmerken

Locatie