Schermer Bovenmolen G

Contact

De Schermer Molens
Noordervaart 81
1841 GB Stompetoren
Plan je route
Bovenmolen G werd eind 1633, begin 1634 gebouwd op de huidige locatie en is de enige van de 11 nog bestaande Schermer molens die nooit is verplaatst.


Bovenmolen G hoort bij de ring van 16 molens tussen Schermerhorn en Ursem die bestond uit 5 ondermolens, 5 middelmolens en 6 bovenmolens. De extra bovenmolen was destijds nodig om bij hoge boezemstand toch voldoende capaciteit te hebben ten opzichte van de middel- en ondermolens.

In 1854 is het scheprad vervangen door een vijzel. De molen was in bedrijf totdat in september 1928 de bovenkolk tussen de bovenmolens G en H werd doorsneden ten behoeve van de bouw van het elektrisch gemaal Wilhelmina.

In 1949 werd een sloopvergunning afgegeven, maar daarvan is geen gebruik gemaakt. Op 23 september 1983 raakte de molen in brand en is daarna met hulp van veel vrijwilligers hersteld.

In 2004 werd de molen gerestaureerd en de verbinding met de ringvaart hersteld. Maar uitmalen is nog niet mogelijk omdat de toevoer van water vanuit de bovenkolk vooralsnog is afgesneden.

Locatie