Eilandspolder

Pas de traduction De Eilandspolder is een beschermd broed- en overwinteringsgebied voor tal van water-, moeras- en weidevogels, zoals de tureluur, grutto, rietgors en de smient. Op de zure veenbodem groeien zeldzame planten als moerasvaren, zonnedauw, veenpluis en rietorchis. Het grootste gedeelte is alleen per (fluister)boot toegankelijk.

Pratique à savoir

Animaux domestiques
  • Animaux domestiques: Les animaux domestiques ne sont pas admis.

Partage

Contact

Eilandspolder
Sloep 7
1483 HA DE RIJP

Numéro de téléphone: 0299 391 979